De Roelantsbeuk

Gedenksteen bij de Roelantsbeuk met ons logo – Foto: A. Scholten, Vaassens Weekblad

Vaassen, september/oktober 2013
Enige tijd geleden stond in het Vaassens Weekblad een foto van een rode beuk, de zogeheten Roelantsbeuk, aan de Hattumseweg in Vaassen. In het bijbehorende artikel werd gevraagd wie er meer informatie kon geven over deze boom en de gedenksteen die erbij staat.

In het Vaassens Weekblad van 3 september (jaargang 38, nr. 36) stonden enkele reacties.

Onze voorzitter Jan van de Velde wist te melden dat deze boom en gedenksteen op een overhoekje van het terrein van de Geelmolen staan. Ze zijn daar geplaatst door Landschapsbeheer Gelderland en de Bekenstichting, die daarmee mv. Roelants wilden eren voor het vele werk dat zij verricht heeft. Zij woonde 37 jaar geleden aan de Sprengenkampsweg in Vaassen en op haar terrein lagen de ernstig verwaarloosde sprengkoppen van de Nieuwe Beek. Als mede-oprichter van de Bekenstichting kreeg ze een krediet van 150.000 gulden bij elkaar voor een opknapbeurt en ze coördineerde vervolgens de werkzaamheden. Het was het begin van meer beekherstelprojecten van de kersverse Bekenstichting, opgericht in 1979.

Een volgende reactie kwam van Jan Polman. Hij schreef dat hij al vrijwel vanaf de oprichting donateur van de Bekenstichting is, maar dat het bestaan van deze boom voor hem toch een verrassing was. Hij memoreerde het vele werk dat Yvonne Roelants voor het herstel van beken en sprengen heeft gedaan. Voordat het waterschap het beekonderhoud in portefeuille kreeg heeft Yvonne Roelants met haar ploeg van beekruimers heel wat achterstallig onderhoud weggewerkt. Hij schreef verder dat Yvonne behalve secretaris ook de Wijerd, het periodieke orgaan van de Bekenstichting, redigeerde. Verder deelde hij mede dat zij in 1992 naar Frankrijk emigreerde.

Tot slot was er een reactie van Wim Fiets, houtvester van Kroondomein Het Loo. Hij schreef dat hij mv. Roelants, die het onderhoud en herstel van de sprengen op de terreinen van Het Loo in Niersen begeleidde, weleens met raad en daad terzijde gestaan heeft.

Roelantsbeuk – Foto: A. Scholten, Vaassens Weekblad

Yvonne Roelants en Jan van de Velde bij de beuk – Foto: Jacques Meijer

Naschrift van de auteur:
Overigens was dit niet de eerste keer dat er vragen rezen m.b.t. de Roelantsbeuk. In Ampt Epe, het orgaan van de gelijknamige historische vereniging (nummer 140 van oktober 2002, pagina 11) schreef de toenmalige voorzitter Evert de Jonge: “Het volgende object ligt aan de Hattumseweg (in Vaassen), tegenover nummer 6. Daar staat een stenen paaltje met het opschrift Roelantsbeuk 1992. Boven de tekst staat een teken (van de Veluwse bekenstichting?). Bij welke gelegenheid is deze boom geplant?”

Al in de volgende aflevering staat op pagina 27 het antwoord. Een tweetal mensen (Spijkers en Schut) gaven als reactie: “Eén van de oprichters van de Bekenstichting was Yvonne Roelants; naar haar zou de Roelantsbeuk zijn genoemd.” Dit werd bevestigd in een brief die Evert de Jonge kreeg van de Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken: “Aangezien mv. Yvonne Roelants vanaf het eerste uur bestuurslid was, werd de beuk bij haar afscheid aangeplant”. Op de steen staan zowel het logo van de Bekenstichting als dat van de Stichting Coördinatie Landschapsbeheer Gelderland.

Jacques Meijer.

(Overgenomen uit De Wijerd 2013-03)

Kort daarop was Yvonne Roelants die nu in Frankrijk woont even in Vaassen. Zij ontmoette Jan van de Velde bij de Roelantsbeuk.

 

Nieuws van de ZUID-VELUWE

Over de Zuid-Veluwe is veel nieuws te vertellen. Uitgebreide informatie over de onderwerpen in de verschillende artikelen kunt u lezen in mijn boeken ‘De Oosterbeekse en Doorwerthse beken. Een cultuurhistorische wandelgids’ en ‘De Renkumse en Heelsumse beekdalen. Een cultuurhistorische wandelgids’.

Ruud Schaafsma