Symposium De Veluwe Sprenglevend

Impressie van een symposium

 

Landschap. Verdroging. Bijzondere planten en dieren. Cultuurhistorie en erfgoed. Recreatie en toerisme. Als er één ding duidelijk werd tijdens het symposium De Veluwe Sprenglevend op 22 maart dan is het wel hoeveel kanten er zitten aan het behoud en het onderhoud van alle sprengen en sprengbeken op de Veluwe. Kunstmatige waterstromen waarvan niemand van de bijna 50 deskundige deelnemers het unieke (‘parels in het landschap’) karakter betwistte.

Conclusies van dagvoorzitter prof. Jos Bazelmans (foto, rechts): je kunt al die aspecten niet los zien van elkaar. Evenmin zijn het tegenstellingen. Plus: elke spreng, elke sprengenbeek, verdient een eigen aanpak.

Organisator van het symposium in Wenum was, hoe kan het anders, onze eigen Bekenstichting. En initiatiefnemer van de bijeenkomst met hoogleraren van verschillende ‘pluimage’ was vice-voorzitter Yolt IJzerman (foto links).

Hoogleraren zoals Hans Renes (Universiteit Utrecht) die er geen twijfel over liet bestaan dat de beken en sprengen op de Veluwe op enigerlei wijze een beschermde erfgoed status verdienen. En dat waterschappen en gemeenten er goed aan doen vaste cultuurhistorici in dienst te nemen.

Piet Verdonschot (Wageningen Universiteit) gaf op ecologische gronden de voorkeur aan het behoud van de natuurlijke bronnen en bronbeken op de Veluwe. Maar andere elementen spelen ook mee, erkende hij. Dus wat hem betreft ook ruimte voor sprengbeken mits rekening wordt gehouden met de waterhuishouding, met hun positie in het landschap en met hun ‘ecologische bijdrage.’

Flip Witte (KWR wateronderzoek) tamboereerde op de noodzaak van centrale regie in verband met de toenemende grondwaterdaling. ‘De Veluwe is verdroogd!’ Belangrijkste oorzaak: niet het ‘weglekken’ van water via de sprengbeken, maar de verdamping. En wat te doen om het tij te keren? Eén van de maatregelen is de terugkeer van heide en stuifzanden op de Veluwe. Weg in elk geval met al die naaldbomen (‘levende heipalen’) in het gebied.

Tot slot Michiel Flooren van Hogeschool Saxion. De beken en sprengen op de Veluwe hebben in zijn ogen potentie om een stukje te worden van de recreatieve en toeristische ‘erfgoedtaart’ in Nederland. Zorg dan wel voor inspirerende ‘unieke ervaringen,’ luidde zijn boodschap. ‘Verbeelden, verhalen en verbijzonderen,’ daar gaat het in de toeristische sector steeds meer om. Wat hem betreft blijven de sprengbeken op de Veluwe stromen. Volop!

Binnenkort volgt, ook op deze site, een uitgebreider verslag van het symposium door Ron Kamperman. En lees het artikel in Trouw naar aanleiding van de bijeenkomst.

https://www.trouw.nl/groen/bescherm-de-sprengenbeek~ab1f5c52/