De verdamping van de Veluwe

“De mens be├»nvloedt, meestal onbewust, de waterbalans via veranderingen in het landschap. De verdamping van regenwater neemt bijvoorbeeld toe door bebossing van stuifzanden en heiden. Wij hebben nu berekend wat de effecten van grootschalige historische landgebruiksveranderingen zijn geweest op de waterbalans van de Veluwe. Wat blijkt: vanaf 1850 is de verdamping met ruim 50% gestegen.”

Over deze verdamping op de Veluwe is in de laatste Wijerd een artikel verschenen, wat hier verder op in gaat. Gelet op de actualiteit van dit artikel kunt u het nu ook online lezen. Zo leest u onder andere over historische veranderingen in het landgebruik en daarnaast de rol die het klimaat heeft gespeeld. Het artikel kunt u hier lezen!