“De Wijerd” Juni-nummer van de Bekenstichting

Degenen die in natuur en met name in beken en sprengen geïnteresseerd zijn vinden in “De Wijerd”, het officiële orgaan van de Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken weer allerlei mooie nieuwe informatie.

De geschiedenis en ontwikkeling van de molens aan de Soerense beek worden boeiend verteld door Henri Slijkhuis. Deze molens, met de fraaie namen Welbedacht, Goedgedacht en Nagedacht waren een tijd lang niet weg te denken uit de Veluwse economie en waren dus voor de bevolking van een groot belang. Prachtige foto’s geven een mooie impressie van molens en omgeving.

In de molen “Goedgedacht” huisde vanaf 1980 een wasserij, die uiteraard van de waterkracht van de beken en van het water zelf gebruik maakte in het wasproces. Molen de “Waterval” werd jarenlang geleid door Mevrouw Wil Gieteling en haar man. Hoe dat er aan toeging en wat er allemaal komt kijken bij het wasserijvak wordt verteld oor mevrouw Gieteling en beschreven door Elly van Arragon. De mooie foto’s van zijn van Jan van de Lagemaat.

Margreet Schimmel heeft een gesprek met Gerrit Goedhart, een van de vrijwillige molenaars van de Wenumse Watermolen, die al 55 jaar aan deze molen is verbonden. Tot 1982 verdiende hij er zijn brood. Nog steeds draait Gerrit de molen elke eerste zaterdag van de maand en op aanvraag; niet om zijn brood te verdienen maar wel om graan te malen. Het levert leuke verhalen en prachtige foto’s op uit de pratijk van het molenbedrijf.

Tot slot geeft Henri Slijkhuis een inkijkje in de ontwikkeling van Korenmolen “De Hoop” in Heerde, aan een van de drie Horsthoekerbeken tussen Epe en Heerde. Dit bekensysteem is in korte tijd aangelegd in een gebied waar eerder nauwelijks water stroomde.

Als toegift ook nog een uitleg over hoeveel energie je kunt opwekken met waterkracht en informatie over websites www.veluwserfgoedbeleven.nl en www.veluweopdekaart.nl, en, zeker niet onbelangrijk over “Verder op pad langs stromend water. Deel 1: Bekenpad Epe”, Het boekje is nu te bestellen!

Nieuwsgierig geworden?
Bestel een exemplaar bij het secretariaat,
Mevr. Zwier Hottinga,
mail: info@sprengenbeken.nl
tel: 0578 631459
www.sprengenbeken.nl

Voor meer informatie en fotomateriaal: Mevr. Zwier Hottinga, mail: info@sprengenbeken.nl
tel: 0578 631459