Gezocht: Lid Dagelijks Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, bestaat uit een tiental vrienden en kenners van deze karakteristieke waterlopen. Uit hun midden is een Dagelijks Bestuur (DB) samengesteld.

Voor het Dagelijks Bestuur zoekt de Bekenstichting enthousiaste beekliefhebbers om het DB weer op sterkte te brengen.

Heeft u zelf  belangstelling? Meld u aan.

Kent u iemand die bereid is deel uit te maken van het DB, Redactie Wijerd of van de werkgroep Contactpersonen?
We horen het graag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan van de Velde (voorzitter) info@sprengenbeken.nl