Dorpse Beek Epe wordt aangepakt.

Epe, september 2013
Waterschap Vallei en Veluwe wil de Dorpse Beek in Epe aanpakken. Voornaamste doel is voorkomen dat de beek, die afhankelijk is van neerslag, droog komt te vallen en zo voor stankoverlast zorgt.
Om dat te bereiken is een aantal maatregelen nodig. Zo wil men vanaf de Rauwenhoffweg tot aan de uitstroom in De Grift de beschoeiing waar nodig vervangen en bovendien de beek gaan uitbaggeren. In het gedeelte vanaf de Zuukerweg, waar de beek vanuit de lange duiker weer boven de grond komt, wil het Waterschap een aantal drempeltjes in de beek leggen die het water langer kunnen vasthouden.
De meest rigoureuze, en prijzige, maatregel is dat schoon water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Hammerstraat bij de Zuukerweg in de beek moet worden geleid. Dat aspect is nog slechts onderwerp van studie.
Het dagelijks bestuur moet in het najaar overigens nog een besluit nemen over alle plannen.

Mijn commentaar: Indien er meer water in de Dorpse Beek wordt gepompt zal de stankoverlast meer toenemen omdat er diverse roosters in de Beek zijn aangebracht die het vuil extra tegenhouden en we moeten ook niet vergeten dat de Dorpse Beek onder het dorp Epe door pijpleidingen loopt.

Dempen klein gedeelte Dorpse Beek.

De Beek stroomt door een duiker onder de Lohuizerweg door en stroomt dan langs de Beekstraat het dorp in. Na de duiker wordt een 40 meter gedempt omdat daar het kruispunt wordt aangepakt om het fietspad veiliger te maken en ook wordt het voetpad verlegd. Dit voetpad komt dan over de gedempte beek te liggen.
Er is z’n 40 jaar geleden al op die plek een by-pass gelegd die de vijver in het Beek-Park voedt. Door deze by-pass stroomt z’n 75% van het water dat het dorp binnenstroomt en dit gaat via de vijver ook weer de Dorpse Beek in.
Het is natuurlijk jammer dat z’n 40 meter gedempt wordt maar de doorstroming blijft gewaarborgd. Het wordt om verkeersveiligheid gedaan.
Overigens is deze by-pass als een echte beek gegraven!

Tijdens een info-avond op 4 september j.l. in het gemeentehuis van Epe heb ik het e.e.a.gezien en ik moet zeggen dat ik wel achter de aanpassing kan staan. Natuurlijk is het jammer dat 40 meter wordt gedempt maar het water blijft voldoende doorstromen. En we moeten ook aan de verkeerssituatie denken want er gebeurt daar wel eens wat.

Heiko Tjabringa