Druk bezochte informatieavond in Ugchelen

Naar aanleiding van een oproep voor de functie van contactpersoon cq beekoppasser in een groot aantal bladen op de Veluwe, had de Bekenstichting maar liefst 25 aanmeldingen ontvangen van mensen die hiervoor interesse hebben. Dat was overweldigend en boven verwachting. De reden dat de Bekenstichting deze oproep deed is dat wij menen dat we in de verschillende regio’s over moeten gaan van alleen individuele contactpersonen naar het werken in kleinere teams die elkaar versterken en kunnen opvangen. De Bekenstichting streeft er nl. naar dat in alle gebieden op de Veluwe, waar zich (sprengen)beken of bekenstelsels bevinden, contactpersonen zijn die het gebied kennen en waken over het stelsel en ontwikkelingen in dit gebied in de gaten houden.

De stichting had daarom ook een algemene informatieavond belegd op 30 september jl. in het dorpshuis in Ugchelen. Deze avond, die zeer goed is bezocht en waarop een groot aantal van de belangstellende mensen vanuit verschillende regio’s op de Veluwe aanwezig waren (totaal ruim 35 mensen), diende om de nieuwe mensen inzicht te geven in de werkzaamheden en de visie van onze stichting. Naast een algemene uitleg door het bestuur is in kleinere groepen met elkaar gesproken over ieders wensen en vragen. Dit is gebeurd samen met de aanwezige contactpersonen. Na de terugkoppeling bleek dat in sommige regio’s de mensen al met elkaar hebben gepraat over verdeling van taken. In andere regio’s gaat men samen met de huidige contactpersoon eerst het gebied in om dit te ontdekken. Het fijne was dat zich tot op heden niemand heeft teruggetrokken en men enthousiast verder wil in een introductietraject dat de Bekenstichting gaat op zetten om de nieuwe mensen goed in te werken. Het kost tijd om een gebied goed te leren kennen, de verhoudingen tussen de verschillende partijen te snappen en te weten welke de belangrijkste factoren zijn waarmee je rekening moet houden. Maar de nieuwe mensen moeten vooral blijven genieten van de waternatuur en de cultuurhistorie in hun gebied.

(foto: Wiebe Kiel)

(foto: Wiebe Kiel)

Een groot aantal regio’s hopen we zo een betere bezetting te geven. Er kunnen nog wel mensen bij in de regio Apeldoorn (deze stad heeft veel beken) en in de regio Barneveld (Barneveldse beek) en het stelsel bij Voorthuizen (Appel). Hebt u interesse? Meld u dan aan voor informatie bij info@sprengenbeken.nl

Wiebe Kiel

DB-lid Bekenstichting