Emst, juli 2013

Emst, juli 2013
Met een feestelijke bijeenkomst is op 3 juli jl. de afronding van de eerste fase van het project Robuuste Grift gevierd. In haar toespraak nam dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe de kwalificatie ‘ecologische parel’ in de mond.
Tot 2030 wordt gewerkt aan een beek met schoon water die past in het landschap. In de eerste fase is de Grift gebaggerd waardoor de waterkwaliteit is verbeterd. Om die kwaliteit op te peil te houden wordt alleen water met een hoge ecologische kwaliteit uit de in de Grift uitstromende sprengen beken toegelaten. Ook de waterkwantiteit is verbeterd. De Grift is natuurvriendelijker gemaakt door zogenaamde robuuste zones waar dieren kunnen verblijven, zich voeden en voortplanten. De Grift slingert daar, er zijn bomen en struiken geplant en er zijn poelen.
In de tweede fase worden zogenoemde corridors aangelegd, verbindingswegen voor planten en dieren. Daarvoor wordt op meerdere plaatsen de oever heringericht en flauw aflopend gemaakt.