Excursie en lezing Hydrologie rondom landgoed Middachten

Op 23 maart waren de werkgroepen hydrologie en cultuurhistorie samen te gast op kasteel Middachten. Zij kregen eerst een toelichting van de gastheer Graaf zu Ortenburg over de geschiedenis van het kasteel en het landgoed. Daarna gaf Karel Hanhart (bureau Eelerwoude) een uitleg over de ontwikkeling van het hydrologisch systeem en in het bijzonder de betekenis daarvan voor de bronbossen en bijbehorende beken in dit gebied. Deze hebben vooral veel te lijden gehad van waterhuishoudkundige ingrepen die in het verleden in de omgeving zijn verricht. Daardoor is de aanvoer van kalkrijke ondiepe grondwater weggevallen. Een boeiend artikel is hierover in H2O- 2007-01 verschenen. Met de kennis van het systeem en de bepalende milieufactoren voor het herstel van de bronbossen zijn de laatste jaren inrichtingsmaatregelen ontworpen in het gebied onder de naam Project Havikerpoort. De werkzaamheden zijn het afgelopen jaar afgerond, zoals in het veld aan de beide werkgroepen is getoond. Het is nu wachten op de terugkeer van de bijzondere flora en fauna. Beide werkgroepen hebben in het veld de situatie bekeken; zie foto. Daarnaast hebben ze beide hun reguliere vergadering gehouden.

In het gebied ligt ook het plan voor project Havikerpoort, waarover u hier meer kunt lezen.