Fauna-uittrede-plaats (fup)

Zwijnensluisje Orderbeek – (foto: B. de Bruin, Apeldoorn)

Met de grondige renovatie, eind 2010-begin 2011, van het diepliggende sprengengedeelte van de Orderbeek in het Orderbos van Apeldoorn verdwenen ook de oude doorwaadbare plaatsen voor het wild. De nieuw aangebrachte beschoeiing aan weerszijden van het sprengentraject bleek achteraf een te hoog obstakel voor jonge zwijntjes en leidde tot de verdrinkingsdood van de biggen. Vanuit het water was het blijkbaar moeilijk de barrière te nemen. Het Waterschap Veluwe, onder wiens beheer de renovatie is uitgevoerd, heeft vervolgens in het bostraject drie zwijnensluisjes, officieel een fauna-uittrede-plaats of korter een fup, aangebracht. De plekken liggen in de nabijheid van de oorspronkelijke wildwissels. De onderbreking van de palenrij biedt de kleinere dieren nu een veilige doorgang.
(Ingezonden door Bram de Bruin, Apeldoorn)