Gastlessen Geoweek

Zoals we eerder gemeld hebben levert de Bekenstichting een bijdrage aan de zogenaamde Geoweek die de KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) organiseert voor leerlingen van groep 7 en 8 van het Basisonderwijs en voor de eerste twee groepen van het Voortgezet onderwijs.

logo-geoweek

Scholieren in heel Nederland krijgen in de week van 18 t/m 22 mei 2015 gastlessen van professionals van ruim 50 bedrijven uit de bodem-, water- en geo-informatiesector. Schoolklassen gaan op bezoek bij geo-bedrijven of doen een veldwerk op locatie. Zo maken de leerlingen al op jonge leeftijd kennis met toekomstmogelijkheden van het werkveld. Dit is nodig om in de behoefte van technisch geschoolde geografen op langere termijn te voorzien, aldus het KNAG. De leerlingen gaan zelf aan de slag met bijvoorbeeld bodem- en wateronderzoek, meten de hoogte van hun school of maken een digitale kaart. KNAG noemt ‘zelf doen’ een waardevolle ervaring. De behoefte aan praktijkgerichte gastlessen in het onderwijs wordt aangetoond door het grote aantal inschrijvingen. Wellicht zijn deze leerlingen de geotechnici van de toekomst.

Wat doet de Bekenstichting?

Wiebe Kiel gaat op dinsdag 18 mei vanaf half negen ’s ochtends een gastles geven over water op de CNS school ‘Het Startpunt’ in Ede. Vervolgens beginnen de leerlingen tussen 12.30 uur en 12.45 uur met veldwerk bij de Heelsumse Beek (startpunt Koninginnelaan 20, Heelsum). Ze worden dan ook begeleid door de contactpersoon voor de Heelsumse Beek en misschien een stagaire van het waterschap.

Op woensdag 19 mei is de Vrije School ‘Valentijn’ in Harderwijk aan de beurt. Wiebe start zijn gastles weer om half negen. Het veldwerk begint om 12.30 uur bij de Hierdense Beek onder begeleiding van Wiebe Kiel en de ecoloog van het waterschap, Rob Gerritsen. Het startpunt is de parkeerplaats aan de Hierderweg, waar deze vanuit Hierden over de autosnelweg A28 heen slingert.

Op donderdag 21 mei geven Marianne Poorthuis en een student van Larenstein, Machiel Schilder, een gastles op basisschool de Holtbanck in Rheden. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur vertellen ze over het ontstaan van landschap van de Veluwe, over de beken en de sprengen en over de beekflora en fauna. Vanaf school fietsen de leerlingen naar het Rozendaalse veld om daar te picknicken. Om 13.00 uur zijn ze bij Het Kleigat, de sprengkop van de Beekhuizense beek, aan de Beekhuizenseweg (vanuit Velp is dat even voorbij vml. Hotel Beekhuizen). Bij de sprengkop start de wandeling langs de beek. Tijdens de wandelingen zullen zij aan wateropdrachten werken. Iedere activiteit wordt begeleid door een student van Larenstein, die bij de leerlingen het actief leren zullen stimuleren. Het materiaal daarvoor hebben we te leen van de scholengroep van het IVN, afdeling Veluwezoom. Ze lopen tot aan de grote vijver op Beekhuizen en dan weer terug.