Gaten boren in blauwgrasland: onzalig plan

Om het blauwgraslandreservaat Bennekomse Meent (15 hectare) bij Veenendaal beter te laten functioneren moet er meer kwelwater, afkomstig van de Veluwe, naartoe te stromen. De eenvoudigste manier om dat te bereiken is verhoging van het waterpeil van de Grift. In het conceptbeheerplan voor de hele omgeving (het Binnenveld) is die peilverhoging dan ook opgenomen als een noodzakelijke maatregel om de natuurdoelen te halen. Dit botst echter met de toezeggingen van Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht aan boeren en Veenendaalse bewoners nabij het reservaat, dat zij geen enkele last zouden krijgen van waterstandverhoging. Als oplossing heeft de provincie Utrecht bedacht om gaten te boren in een kleilaag onder het reservaat.

Professor Flip Witte noemt het een onzalig plan. Het draagt bij aan het droogvallen van Veluwse beken en verdere verdroging van reservaten aan de randen van de Veluwe. ‘Door gaten in de kleilaag te boren wordt er jaarlijks 700.000 m3 Veluws grondwater uit het watervoerend pakket onttrokken. Een hoeveelheid dieat gelijk staat aan het leidingwaterverbruik van 16.000 mensen (met een totale leidingwaterprijs van ca. 1 miljoen euro). Dat water komt vooral in de door landbouw vervuilde Grift terecht. Nog afgezien van de verspilling van dit prachtigste water bedragen de kosten van de operatie 1,5 miljoen euro (100.000 euro per hectare reservaat), een bedrag dat voldoende zou zijn om de boeren 80 jaar lang te compenseren voor de geringe extra natschade die bij de peilverhoging zou optreden.’

Als het plan doorgaat, wordt er een gevaarlijk precedent geschapen, vindt Witte. ‘Als we de Bennekomse Meent zo kunnen oplappen, waarom dan niet al die kwelafhankelijke reservaten zo aanpakken? De volgende stap is druppelirrigatie op verdroogde natte heideterreinen en de inlaat van regenwater uit grote reservoirs in verdroogde vennen. Deze tuiniersoplossing druist volledig in tegen de jarenlange door de overheid gepropageerde watersysteembenadering. Hij is kortzichtig, duur en oliedom. Het watersysteem wordt onherstelbaar vernield.’

Witte vraagt daarom publiekelijk aandacht voor deze kwestie en roept de verantwoordelijke bestuurders op om op hun beslissing terug te komen.

Meer over het conceptbeheerplan en andere bezwaren leest u in de brief namens de gezamenlijke milieu- en natuurorganisaties rond het Binnenveld aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Ga naar de website van Nieuwe Veluwe: www.nieuweveluwe > dossiers

Bron:  De Nieuwe Veluwe 1/14, p. 4 (www.nieuweveluwe.nl). Met toestemming overgenomen.

 


Update: in de Gelderlander van 11 april 2014 staat geschreven dat de overheid het eens is met bovenstaande kritiek van Flip Witte. Ze vindt dit plan te experimenteel en gaat het voorlopig niet uit voeren. Dit blijkt uit antwoorden op Statenvragen van de Gelderse GroenLinks fractie. Het plan om kwelputten te boren zou – volgens het rijk – de huidige waterhuishouding te veel verstoren. Het is, stelt de provincie Gelderland, nu aan het ministerie van Economische Zaken om een uitweg uit deze impasse te zoeken.