Gemeente Apeldoorn stelt geld beschikbaar

Gemeente Apeldoorn stelt geld beschikbaar om Grift zichtbaarder te maken in Centrum

De gemeente Apeldoorn stelt 410.000 euro beschikbaar om de Grift in het centrum verder bovengronds te halen. Het complete project ‘De Grift binnenstad’ kost 2.130.000,- euro.

De Grift moet in de Grifthof weer zichtbaar worden. Het gaat om het gebied tussen Beekstraat en Kanaalstraat, achter het voormalig pand van de V&D. Een afgesloten binnenterrein wordt een openbaar toegankelijke groene hof. Het is dan mogelijk om langs de Grift te wandelen vanaf het Amaliapark naar De Parken. Zie ook het bijgevoegde kaartje.

Beekherstel

Het is van belang dat de gemeente deze 410.000,- euro vrijmaakt, omdat ook de provincie Gelderland nog over de streep moet worden getrokken hieraan deel te nemen. De provincie  beslist voor de zomer over een subsidieaanvraag van 400.000,- euro. Gelderland wil alleen bijdragen als ook andere partijen mee betalen. Het Waterschap Vallei en Veluwe investeert in het kader van beekherstel ook in het project.

Apeldoorn hoopt begin 2018 met de realisatie van het project te kunnen starten.

Theo Huts

Contactpersoon Bekenstichting te Apeldoorn