Herindeling onderhoud beken en inbreng Bekenstichting

De afgelopen twee jaar is door Waterschap Vallei en Veluwe gewerkt aan het opnieuw indelen van alle waterlopen binnen haar werkgebied. Het gaat om het onderhoud. Dat was nodig omdat het beleid van de twee oude waterschappen, voor de fusie, nogal verschillend was.

Het waterschapsbestuur heeft nu voor alle waterlopen in zijn werkgebied opnieuw vastgesteld of ze worden onderhouden door het waterschap zelf ( de “A-watergangen”), of dat gedaan moet worden door de eigenaren, onder toezicht van het waterschap (de B-watergangen) dan wel dat de eigenaren zelf maar moeten zien hoe ze het onderhoud regelen (de C-wateren).  Tot nu toe waren bijna alle beken een A-water. Onderhoud was daarmee verzekerd. In de nieuwe situatie is dat onderhoud niet altijd verzekerd. Wel blijven in de voorstellen van het waterschap verreweg de meeste sprengenbeken onder categorie A vallen. Tot 16 oktober 2016 konden op het voorstel van het waterschapsbestuur zogenaamde zienswijzen worden ingediend. De Bekenstichting heeft, met inzet van de contactpersonen, alle voorstellen bestudeerd waar het waterschap voorstelt de status te verlagen naar B of C.

Als belanghebbende en betrokken waterpartner heeft de Bekenstiching recent een samenvattende zienswijze over alle beken binnen haar werkgebied gezonden aan het Waterschap WSVV.

De  volledige brief kunt u hier downloaden: 161012-zienswijze-bs-ontwerp-legger-noord-veluwe-en-eemland-abc

De algemene lijn in de brief is dat we aanbevelen om bekenstelsels in zijn geheel één status, A te geven. De cultuurhistorische eenheid moet bij voorkeur niet door verschillen in onderhoud worden opgebroken.

Maar vooral geven wij een zienswijze over specifieke beken of beekgedeelten.

Het gaat dan om beken in of nabij:

  • – Lunteren
  • – Putten
  • – Hattem
  • – Leuvenum
  • – Renkum
  • – Heelsum
  • – Eerbeek

Onze vicevoorzitter Yolt IJzerman kan, als u vragen heeft, nadere toelichting geven.

Veluwe, 14 oktober 2016

Jan van de Velde