Herinrichtingswerkzaamheden Leuvenumse beek

In de Wijerd 1 van 2014 is een artikel opgenomen over de Herinrichtingwerkzaamheden van de Leuvenumse beek door Natuurmonumenten en het Waterschap Vallei&Veluwe. In dit artikel is op blz. 22 sprake van zandsuppletie in de beek vanuit hopen plagzand, welke langs de beek zijn gelegd.

Vandaag was ondergetekende in het gebied en heeft de bijgevoegde foto’s genomen van het effect van de zandsuppletie, welke bij wisselend hogere waterstanden in de beek plaats vindt. U kunt op de foto’s zien dat in de beek zandruggetjes worden gevormd met lokaal diepere en minder diepe stromingsprofielen. Op een aantal plaatsen ontstaan grindbankjes.

20140416_141151 20140416_140837

Volgens Natuurmonumenten is het effect dat nu op de ondiepe zandbankjes de rivierdonderpad ligt te zonnen en de grindbankjes zijn positief voor parende beekprikken.

Dit is overigens nog maar een eerste begin maar het is wel zo leuk om dit effect vast te leggen en te melden. Van Natuurmonumenten hoorden wij ook dat benedenstrooms veel jonge winde in de beek aanwezig is.

20140416_141239 20140416_141213

Wij zullen proberen u op de hoogte te houden in dit gebied.

Na 15 juli zullen Natuurmonumenten en Waterschap de werkzaamheden vervolgen met het opengraven van een aantal oude beekmeanders en het dempen van de naastgelegen rechte beektrajecten. Deze werkzaamheden zullen duren tot begin oktober.

Wiebe Kiel