Hernieuwbare energie: nieuwe kansen voor het waterrad, ook in Heerde?

Bij de zoektocht naar de mogelijkheden tot het herstel van het waterrad van de Molen van Heerde komt Beerd Volkers tot een verrassende ontdekking.

De bijna verloren gegane techniek van de watermolens krijgt in Europa een come-back! Niet om graan te malen maar om groene stroom op te wekken. In Duitsland zijn reeds 25.000 geschikte locaties benoemd. Het oude waterrad heeft namelijk een aantal eigenschappen die het uitermate geschikt maken voor waterlopen met beperkte afvoer en geringe val hoogte. Kan er op de Veluwe ook sprake zijn van een comeback?

Het Waterrad van de toekomst wekt groene stroom op.

Het Waterrad van de toekomst wekt groene stroom op.

U bent van harte uitgenodigd kennis te nemen van deze ontwikkelingen tijdens de openbare jaarvergadering van de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken in de Wenumsewatermolen op 26 maart 2015.