Het Waterschap bepaalt uw landschap

Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de provinciale staten. Daarnaast zijn er eveneens verkiezingen voor het Waterschapsbestuur.

In de schaduw van de provinciale staten verkiezing dreigt het belang van het waterschap weg te vallen.

Het waterschap bepaalt uw landschap. Het kwetsbare systeem van beken en sprengenbeken op de Veluwe, de hoogwaterbescherming, de afvoer van regen – en rioolwater wordt door het Waterschap beheerd. De Bekenstichting zoekt voortdurend nauw contact met het Waterschap om ons leefgebied leefbaar te houden. In het Waterschap is de deskundigheid aanwezig die daarvoor noodzakelijk is.

In de Bekenstichting leeft kennis, ervaring en enthousiasme die voor het Waterschap van belang is.

Besteed daarom bij deze verkiezingen uw aandacht evenzeer aan het Waterschap. De verdere ontwikkeling van natuur en cultuur is immer in ieders belang.

Voor nadere informatie over de kandidaten in uw Waterschap, klikt u op deze link.

Het bestuur van de Stg. tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken