Impressie Jaarvergadering 30 maart 2016

Opening vergadering en Huishoudelijk deel en terugblik op het jaar 2015 door voorzitter Jan van de Velde.
JanvdVelde
Daarna een korte toelichting op BekenAtlas Veluwe door Wiebe Kiel. Zie ook De Wijerd van maart 2015.

Lezing door  Peter Bijvanck over: Gerwen- Landschapsgeschiedenis van een middeleeuws kloostergoed op de Veluwe. Vorming en omvang van voormalige kloosterdomeinen op de NW Veluwe  in het gebied tussen Nijkerk, Voorthuizen en Putten en de veranderingen die daarbij tijdens de late middeleeuwen en de nieuwe tijd zijn opgetreden. Wat was de invloed van de kloosters op de landschapsvorming in het gebied. Hoe zijn de bezittingen rond de Gerwense boerderijen ontstaan en gegroeid en wat vind je daarvan in het huidige landschap nog terug.
PeterBijvank

Na de pauze een lezing door Hans de Mars over Watermolenpaspoorten. Hans vertelt over zijn ervaringen met molenrestauratie in de provincie Limburg. In de Watermolenpaspoorten is een waarderingssystematiek ontwikkeld om watermolens en het bijbehorend watermolenlandschap te waarderen en te prioriteren als het gaat om behoud of restauratie.  Hij laat zien hoe watermolenlandschappen als cultuur, erfgoed, water en natuur in beekdalen al eeuwenlang met elkaar verweven zijn en niet los van elkaar kunnen worden beschouwd. De Bekenstichting wil leren of een watermolenpaspoort ook op de Veluwe kans van slagen heeft.
HansvdMars