In gebruikname waterrad korenmolen Staverden

In augustus 2013 heeft de Bekenstichting bij Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) aandacht gevraagd voor de slechte staat van het waterrad van de korenmolen Staverden. De renovatie van het waterrad stond ook al lange tijd op de wensenlijst van GLK, eigenaar van Staverden. Na overleg met deskundigen van de Bekenstichting is het project voortvarend opgepakt. In februari van dit jaar is met een nieuw waterrad proefgedraaid.

het oude rad

het oude rad

 

Op 3 oktober a.s. zal om 13.30 uur het nieuwe waterrad door Peter van den Tweel, directeur van GLK, officieel in gebruik worden genomen. Hij wordt daarbij geassisteerd door Jan van de Velde, voorzitter van de Bekenstichting. Ze zullen dan ook een informatiepaneel onthullen waarop de geschiedenis van de molen uit de doeken wordt gedaan.

De Bekenstichting viert overigens op zaterdagmiddag 11 oktober haar 35 jarig bestaan met een excursie naar de de Leuvenumse beek; zoals het verdere verloop van de Staverdense Beek wordt genaamd. Geïnteresseerden zijn daarbij welkom. Aanmelden kan hier.

Landgoed Staverden is een prachtig landgoed centraal gelegen op de Veluwe. Het landgoed kent een rijke natuur.  Het landhuis met molen, de boerderijen met het agrarisch cultuurlandschap, de monumentale bossen met de waterlopen vormen een cultuurhistorisch geheel, waar geen toerist omheen kan.

kasteel Staverden met vijver en overstort

kasteel Staverden met vijver en overstort

De korenmolen van Staverden kent een zeer lange geschiedenis. De oudste vermelding van Staverden dateert al van 1295. In dat jaar krijgt graaf Reynalt van Gelre toestemming van de koning om een nieuwe stad of vesting te bouwen. De stad is nooit gebouwd, maar wel een hof met een molen. Al in 1307 wordt aan de Orde van St. Jan van Jeruzalem door de graaf een rente van 20 pond geschonken uit opbrengsten van hof en molen van Staverden.

De molen is door verschillende eigenaren in al die de eeuwen verpacht. De laatste pachter is in 1850 de familie Gardenbroek. Deze familie heeft tot 1924 met de watermolen gewerkt. Bij het stilleggen van de molen is direct het waterrad met de molenloop en het binnenwerk gesloopt. Van het molenhuis is ook het gedeelte aan de beek afgebroken. De stichting Geldersch landschap en Kasteelen (GLK) is in 1963 eigenaar van het landgoed Staverden geworden. Het landgoed heeft een oppervlak van 737 ha.

In 1985 is het sluisje boven de gehandhaafde waterval vernieuwd en in 1989 zijn als herinnering aan het oude molenbedrijf een nieuwe houten goot en een bovenrad aangebracht.