In Orden borrelt het weer

Het volgende artikel verscheen 27 juli in de Stentor over de Rode Beek in het Waterbronpark in Orden (Apeldoorn):

In de eerste herstelde  sprengkop  borrelt het water al flink naar boven,  terwijl  stroomafwaarts de beek nog in een buis ligt, in afwachting  van zijn nieuwe  bedding.   Kinderen  hebben  het nieuwe  water  al ontdekt,  net als honden  uit de buurt. Die zagen hun hondenuitlaatplek   in het Waterbronpark   in Orden  ingewisseld  voor natte natuur  met een waterpoel.  Waar ze ook lekker van genieten.

Rode Beek

De werkzaamheden in het bosrijke gebied  aan de Pieter de Hooghlaan  maken deel uit van het herstel  van de Rode Beek,  die aanvankelijk  drie sprengkoppen  had in het park,  dat om die reden Waterbronpark werd genoemd. Met het werk aan de beken willen gemeente en Waterschap Vallei  en Veluwe de opvang en afvoer van water  verbeteren en de ecologie  een impuls geven.  Daarnaast  ontstaan er meer mogelijkheden voor recreatie.

Honden

In het Waterbronpark resteerden nog twee van de drie sprengkoppen, de in de helling ingegraven geulen die grondwater aanboren, in vroeger  tijden  aangelegd om papiermolens aan te drijven. Een derde spreng was in de loop der tijd dichtgeraakt, maar nog wel zichtbaar in het landschap; ook al door de strook bomen  en struiken langs de verwaarloosde   spreng. Met het uitgraven van die spreng en het uitbaggeren van de tweede  spreng telt het grasveld  aan de Pieter de Hooghlaan nu twee verse sprengkoppen, waar het water al flink omhoog  borrelt. Achterop  het grasveld heeft de vroegere hondenuitloopplaats plaats gemaakt  voor een lagergelegen  gebied met flinke waterpoel.

Voor de honden blijkt er nog weinig veranderd. Weliswaar  hebben  ze nu een hondenuitlaatplaats pal  aan de straat gekregen,  maar met het warme weer van de laatste tijd blijkt  ook de poel een aantrekkelijke plek om los te lopen. Volgens plan moet er op het lage gedeelte  een nat en bloemrijk grasgebied ontstaan.

Verderop  in het Waterbronpark wordt ook de laatste sprengkop  nog uitgebaggerd,  terwijl  er ook oevers en beschoeiingen worden  hersteld. Om de nieuwe  waterafvoer, maar ook de steeds zwaardere  regenbuien op te vangen,  zijn gemeente en waterschap  ook even stroomafwaarts aan het werk. Daar krijgt de Govert Flinckstraat een nieuwe  beekloop in de berm, waarvoor al damwanden  zijn geslagen op de plek waar de nieuwe  beek vlak langs woningen  loopt. De beek vervangt  daar de duiker  die nu nog tussen  Waterbronpark  en de Laan van Spitsbergen  onder woningen  ligt, en die aansluit op de vijvers  aan de oostkant van de ring.

Langs de Govert Flinckstraat  komt het water van de Rode Beek  straks in de Beek  in het Orderveen terecht.Die op zijn beurt uitkomt  bij de voormalige  fabriek  Favini  aan de Europaweg, waar in vroeger  tijden  een papiermolen  heeft gestaan.  Eerder dit jaar  heeft de gemeente  daar een smalle  strook bomen  gekapt tot in het bosje aan de overkant van de weg.

De Grift

Duikers liggen inmiddels klaar om de Beek in het Orderveen daar onder de Europaweg door te trekken, waar hij vervolgens samenkomt met de Eendrachtspreng uit Ugchelen komt, waarna beide aan de oostkant van de Jachtlaan uitkomen op het begin van de Grift. Daarmee komt een einde aan de huidige route van de Beek in het Orderveen, die nu bij de Europaweg in een duiker verdwijnt, op weg naar het Apeldoorns Kanaal.

Ook aan de Eendrachtspreng wordt momenteel gewerkt. Gemeente en waterschap zijn flink aan het graven in het bos tussen Laan van Westenenk, Ugchelseweg en Ugchelsegrensweg. Daar wordt een deel van de bovenloop van de Eendrachtspreng bovengronds gebracht, terwijl andere delen worden hersteld.

Doel is de beek weer zichtbaar te maken tussen de eerste sprengkoppen en de Europaweg. Dat moet bovendien meer water opleveren voor de benedenloop van de Eendrachtspreng, die enkele jaren geleden ter hoogte van de vroegere papierfabriek Van Gelre opnieuw bovengronds is aangelegd.