Infiltratie – project Epe stapje verder

Verschenen in de Stentor van 15 januari 2014:

EPE – Het infiltratieproject van waterbedrijf Vitens is weer een stapje verder, nu B en W het bestemmingsplan ongewijzigd hebben vastgesteld voor het (nieuwe) innamepunt aan de Vossenbroekweg in Zuuk.

Tijdens de periode dat het plan ter inzage lag is slechts één reactie binnengekomen en die geeft in de ogen van B en W geen aanleiding om de plannen aan te passen.

Dankzij het nieuwe innamepunt kan Vitens op een duurzame manier water gaan winnen. Duurzaam wil zeggen dat er net zoveel water aan de bodem wordt onttrokken als er wordt geïnfiltreerd. Nu is dat niet het geval. Er wordt jaarlijks 4 tot 4,3 miljoen kuub grondwater onttrokken aan de bodem, terwijl er 2,2 miljoen kuub per jaar wordt geïnfiltreerd.

Vitens gaat straks ook schoon oppervlaktewater onttrekken aan de Grift en niet alleen aan de Klaarbeek en Verloren Beek, zoals nu. Vandaar ook dat er een nieuw innamepunt moet komen aan de Vossenbroekweg.

Het waterbedrijf heeft vergunning om jaarlijks 6 miljoen kuub aan deze beken te onttrekken, evenveel als maximaal mag worden opgepompt. Om het beekwater te kunnen infiltreren wordt het via een pijp getransporteerd naar de infiltratievijvers bij de Dellenweg – niet ver van de plek waar het pompstation van Vitens staat – waar het langzaam de bodem in kan zakken. De vijvers zijn daartoe een paar maanden geleden substantieel uitgebreid.

Een belangrijk doel van het infiltratieproject is het tegengaan van verdroging in natuurgebieden als het Wisselse en Tongerense Veen, waar het nat hoort te zijn.