Ingebruikname nieuw waterrad van de Staverdense korenmolen!

Vrijdag 3 oktober 2014 is het zover. In aanwezigheid van ruim 20 mensen wordt het waterrad van de Staverdense korenmolen officieel in gebruik genomen door directeur Peter van den Tweel van het Geldersch Landschap & Kasteelen en Jan van de Velde, voorzitter van de Bekenstichting. Wethouder Jan van den Bosch van de gemeente Ermelo onthult het bijbehorende informatiebord. Het weer werkt volop mee.

Opening waterrad Staverden wethouder Van den Bosch onthult het informatiebord (foto: Henri Slijkhuis)

Opening waterrad Staverden wethouder Van den Bosch onthult het informatiebord (foto: Henri Slijkhuis)

In augustus 2013 heeft de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, bij GLK aandacht gevraagd voor de slechte staat van het waterrad.

Door de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen GLK, die eigenaar is van Staverden, is dit signaal voortvarend opgepakt en vanaf februari van dit jaar is met het nieuwe waterrad proef gedraaid.

Waterrad korenmolen Staverden (foto: Wiebe Kiel)

Waterrad korenmolen Staverden (foto: Wiebe Kiel)

Opening waterrad Staverden de toespraak van Jan van de Velde (foto: Henri Slijkhuis)

Opening waterrad Staverden de toespraak van Jan van de Velde (foto: Henri Slijkhuis)

Landgoed Staverden is een prachtig landgoed centraal gelegen op de Veluwe. Het landgoed kent een rijke natuur.  Het landhuis met molen, de boerderijen met het agrarisch cultuurlandschap, de monumentale bossen met de waterlopen vormen een cultuurhistorisch geheel, waar geen toerist omheen kan.

De korenmolen van Staverden kent een zeer lange geschiedenis. De oudste vermelding van Staverden dateert al van 1295. In dat jaar krijgt graaf Reynalt van Gelre toestemming van de koning om een nieuwe stad of vesting te bouwen. De stad is nooit gebouwd, maar wel een hof met een molen. Al in 1307 wordt aan de Orde van St. Jan van Jeruzalem door de graaf een rente van 20 pond geschonken uit opbrengsten van hof en molen van Staverden.

De molen is door verschillende eigenaren in al die de eeuwen verpacht. De laatste pachter is in 1850 de familie Gardenbroek. Deze familie heeft tot 1924 met de watermolen gewerkt. Bij het stilleggen van de molen is direct het waterrad met de molenloop en het binnenwerk gesloopt. Van het molenhuis is ook het gedeelte aan de beek afgebroken. De stichting Geldersch landschap en Kasteelen (GLK) is in 1963 eigenaar van het landgoed Staverden geworden. Het landgoed heeft een oppervlak van 737 ha.

In 1985 is het sluisje boven de gehandhaafde waterval vernieuwd en in 1989 zijn als herinnering aan het oude molenbedrijf een nieuwe houten goot en een bovenrad aangebracht.

Opening rad watermolen Staverden een deel van de aanwezigen praat na (foto: Henri Slijkhuis)

Opening rad watermolen Staverden een deel van de aanwezigen praat na (foto: Henri Slijkhuis)

Henri Slijkhuis