Introductie nieuwe secretaris, Jaap Postma

Sinds begin dit jaar ben ik de nieuwe secretaris van de Bekenstichting en ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in de Veluwse sprengen. Een van mijn eerste herinneringen aan een vakantiehuisje bij de Renderklippen is het plezier dat je als 6 jarig jongetje kan hebben door met je blote voeten in de spreng te spelen en dammetjes te bouwen. Ook in mijn professionele carrière als aquatisch ecoloog bij AquaSense en momenteel Ecofide ben ik geregeld betrokken geweest bij onderzoek aan beken, zoals de Baakse beek, Geelmolensebeek, Eperbeken, Wenumsche beek en vrij recent nog de Eerbeekse beek. Dit onderzoek had veelal betrekking op de relatie tussen de water(bodem)kwaliteit en ecologie. Met name de historische verontreiniging met zware metalen, in de beek en op de oevers, had mijn belangstelling.
Nu mijn kinderen wat ouder en zelfstandig worden (17, 19 en 21) begon ik mij te oriënteren op nieuwe, nuttige activiteiten en een van mijn wensen was om mij in te zetten voor een verder herstel van natuur.

Als lid van de jeugdbond (ACJN) begaf ik mij als twaalfjarige jongen in de veldbiologie en die interesse is altijd gebleven. Vooral de zoogdieren en vogels hadden mijn interesse. Zo heb ik de Noord-Hollandse zoogdierstudie (NOZOS) helpen opzetten en ook daar meerdere jaren als secretaris aan het bestuur deelgenomen. Verder heb ik zo’n 25 jaar mee gedaan aan de winterse vleermuistellingen in de Zuid-Limburgse mergelgroeven en help ik in het Gooi al jaren met de dassentellingen. De laatste jaren verbreed mijn interesse zich van de meer soortgerichte studies naar een bredere kijk op de natuur en het herstel hiervan. Herstel van natuur leidt tot herstel van soorten maar andersom geldt dat (meestal) niet.

Samenvattend zag ik mijn interesse in de aquatische ecologie, de wens om bij te dragen aan herstel van natuurwaarden en mijn veranderende tijdsinvulling samenkomen in de functie als secretaris bij de Bekenstichting en ik hoop die rol de komende jaren met veel plezier te mogen vervullen.