Jaarvergadering Bekenstichting

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Stichting tot Behoud van Sprengen en Beken, die wordt gehouden op woensdag 30 maart 2016,  in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 164, Wenum.

De vergadering begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening/mededelingen door de voorzitter ( Jan van de Velde)
  • Jaarverslag van de secretaris ( Maria Bruggink)
  • Financieel verslag van de penningmeester (Jos Noppen) en verslag Kascommissie
  • Gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. de bovenstaande onderwerpen
 2. Lezing Peter Bijvanck: Gerven – Landschapsgeschiedenis van een middeleeuws kloostergoed op de Veluwe 
 3. – Pauze –
 4. Lezing Hans van de Mars: Watermolenpaspoorten: waardering  van watermolens en hun landschap, zie bijgevoegd persbericht.
 5. Afsluiting

Zie hier voor de jaarstukken.

Tijdens De lezing van Peter Bijvanck wordt stilgestaan bij de vorming en omvang van de voormalige kloosterdomeinen op de noordwest Veluwe rond Nijkerk en Putten en de veranderingen die daarbij tijdens de late middeleeuwen en nieuwe tijd zijn opgetreden.

Wat was de invloed van deze kloosters op de landschapsvorming in het gebied. Hoe zijn de bezittingen rond de Gervense boerderijen ontstaan en gegroeid en wat vind je daar nog van terug in het bestaande landschap. Een zoektocht in een middeleeuws landschap naar historische landschapskenmerken.

Groevenbeek Putten (foto drs. Jacq. Meijer)

Groevenbeek Putten (foto Rob Janssen)

Dr. Hans de Mars zal de Veluwse beek- en watermolenliefhebbers alles vertellen over zijn ervaringen  met molenrestauratie in de provincie  Limburg. Daar heeft De Mars een zogenaamd watermolenpaspoort ontwikkeld, een waarderingssystematiek die het mogelijk maakt om de watermolens én het bijbehorende watermolenlandschap te waarderen en te prioriteren als het gaat om behoud of restauratie . Daarmee heeft De Mars de restauratie van watermolens in Limburg een enorme impuls  gegeven.  Zozeer zelfs dat de provincie afgelopen jaar had uitgeroepen tot het jaar van de watermolen en geld heeft vrijgemaakt voor restauratie. Volgens de Mars  maakt het project duidelijk dat watermolens geen op zichzelf staande objecten zijn, maar dragers van landschapssystemen. Eeuwenlang bepaalden ze  volgens hem de landschapsontwikkeling van de beekdalen in Noordwest Europa.

molenplaats met waterrad (foto Rob Janssen)

molenplaats met waterrad (foto drs. Jacq. Meijer)

Deze nieuwe benadering heeft ook de aandacht getrokken van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en andere erfgoedorganisaties. De watermolenlandschappen laten immers heel duidelijk zien hoezeer cultuur, erfgoed, water en natuur in beekdalen al eeuwenlang met elkaar verweven zijn  en niet los van elkaar kunnen worden beschouwd. De Bekenstichting wil van De Mars leren of een watermolenpaspoort ook op de Veluwe kans van slagen heeft. Temeer nu de Stichting bezig is met een inventarisatie van alle molenensembles op de Veluwe.

Routebeschrijving:

Vanaf Vaassen: richting Apeldoorn (dorpenweg). Na de Haere (woonwagencentrum) linksaf de Nieuwe Molenweg of de Ramsbrugweg inrijden. De eerste kruising is die met de Oude Zwolseweg. Hier rechtsaf richting Wenum. Na de brug ligt links de Watermolen.

Vanaf Apeldoorn: richting Vaassen (dorpenweg). Na het Van Haeftenpark rechtsaf de Oude Zwolseweg inrijden. In een ruime bocht in Wenum linksaf richting Vaassen. Na ca. 100 m. (en voor de brug) ligt rechts de Watermolen.

Er is een ruime parkeerplaats achter de molen, te bereiken via de Astaweg.