Januari 2012

Watervoerende beken is een pleonasme.
Wat is een beek zonder water ?
Niets.
In ieder geval geen beek.
Want een beek is
“een smal stromend water dat nog overal doorwaadbaar is”
+ dat op het laagste punt van een landschap stroomt naar een nog lager punt.
Althans
meestal…
Want sprengenbeken zijn vaak opgeleid
en stromen daar dan alshetware bóven het landschap.

Ensembles (het geheel, alles tezamen) van sprengenbeken en hun omgeving
zijn ook in 2012 economisch aantrekkelijk; omdat ze aan bewoners en gasten
aangename en interessante mogelijkheden tot ontspanning bieden.
Onze sprengenbeken worden gevoed door neerslag
én ze worden -voor een veel groter gedeelte- gevoed door grondwater.
Die onttrekking bij de sprengkoppen is door onze voorgangers aangelegd
om voldoende water naar de talrijke watermolens te voeren. Dat was toen
een economisch aantrekkelijke industriële toepassing van duurzame energie.
Sprengenbeken + hun omgeving zijn hiermee cultuurhistorische objecten.
Doordat ze al vele eeuwen op de Veluwe stromen vormen ze bovendien
een uniek en aantrekkelijk ecologisch en landschappelijk gebied.
Zo zijn deze ensembles ook nu economisch aantrekkelijk; omdat ze bewoners
en gasten aangename en interessante mogelijkheden tot ontspanning bieden.

Sprengenbeken moeten worden behouden; daarvoor is grondwater nodig.
Door besparing kunnen we de onttrekking van grondwater beperken.
Vermits een beek-zonder-water geen beek is.
Niet alleen sprengenbeken onttrekken aan de voorraad grondwater.
Als bewoners gebruiken wij in onze huishoudens heel veel water.
Daarom zorgt VITENS voor voldoende drinkwater van hoge kwaliteit.

Maar:
Drinkwater door de wc: “pure verspilling”
Aldus een kop in het Technisch Weekblad (nr 48- van 3 december 2011);
wat vervolgt met:
“Niet langer drinkwater van topkwaliteit gebruiken om het toilet door te spoelen.”
en met
“Je kunt ook licht gezuiverd rioolwater gebruiken als irrigatiewater in de landbouw.
Zeker als zuiveringstechnologen de stikstof en het fosfaat erin laten zitten, heb je
prima bemest water.”
In het laatste geval behoeft er zelfs geen mest meer te worden uitgereden.

Ook de eerste mogelijkheid om te besparen op het gebruik van hoogwaardig
drinkwater is interessant voor het voortbestaan van onze fraaie sprengenbeken.
Want:
de sprengen en beken op de Veluwe moeten worden behouden en verbeterd.
Daarom moeten de sprengen water blijven “leveren” aan de beken;
zeker indien het de toeleidende beken naar werkende watermolens zijn.
Zo kunnen we die fraaie ensembles interessant houden.
Bewoners van de Veluwe en toeristen kunnen er dan van genieten.

Waar staat de Bekenstichting nu voor ?
Water in de beken op de Veluwe.
Want een beek zonder water is geen beek !

Jan van de Velde
Januari 2012