Jos Noppen gestopt als penningmeester

Vanaf 2015 heeft Jos Noppen het penningmeesterschap van de Bekenstichting op zich genomen. Ook verzorgde hij onze financiële “administratie” (u weet wel: uw debet –> ons credit) met grote securiteit. Hij had uitgesproken: “Belangrijk is hoe we als stichting aan voldoende middelen komen voor onze werkzaamheden, en hoe we onnodige uitgaven en risico’s vermijden.”  Daar is hij zeker in geslaagd.

Wij bedanken hem voor zijn inzet. De jaarrekening over 2017 is de laatste gewaardeerde  bijdrage van Jos. Vanaf 1 januari 2018 is Fer Jantzen namelijk onze nieuwe penningmeester.

Jan van de Velde