Jubileum Bekenkalender voor 2020

De Bekenstichting heeft voor haar 40 jarig jubileum een mooie kalender voor 2020 gemaakt. Eric Harleman heeft de lay out gemaakt en Bart Stornebrink maakte de mooie bekenfoto’s. U kunt ook uw afspraken op datum op de kalender noteren.

U kunt deze kalender bestellen bij ons secretariaat, door overmaking van €9,- p/st (incl. verzendkosten) op ons rekeningnummer NL21 INGB 0003576129
o.v.v. kalender 2020, uw naam, adres met postcode en woonplaats en het aantal kalenders.

Wiebe Kiel

 

9 november, 2019