Juli 2012

Deze zomer vertelde ik aan een groepje kinderen over beken en toen stelde iemand mij de vraag: Wat is een beek eigenlijk ?
Die vraag heb ik in de groep gegooid; waarop prompt door een van hen de volgende omschrijving werd gegeven: Een stroompje water.
Prima !
Daar zetten we ons als Stichting namelijk voor in: stromend water…

Kids kijken naar kopermolen” uit De Stentor van 12 juli 2012
Waterschappen zijn voor onze beken van evident belang. Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe gaan fuseren en ‘Vallei en Veluwe’ wordt de nieuwe naam van het waterschap dat op 1 januari 2013 ontstaat. De ambtelijke samenvoeging heeft echter al plaatsgevonden; Gerard Willemse wordt voor onze Stichting de accountmanager. Tjada Amsterdam is met hem gaan praten en haar verslag vind u in dit nummer van de Wijerd.
Zaterdag 15 september 2012 organiseren we onze Najaarsexcursie in het dal van de Staverdense en vervolgens de Hierdense Beek. We gaan wandelen in deze fraaie ensembles. U komt toch ook ?
Met vriendelijke groet,
Jan van de Velde