Juni 2013

VISIES:

Naast het verzorgen van excursies, het geven van lezingen, het schrijven van artikelen, etc. onderneemt onze Bekenstichting bovendien activiteiten die minder opvallen.
Onze contactpersonen en bestuursleden zijn namelijk ook attent op gemeentelijke visies.
Betreffen die de Veluwse beken of hun omgeving dan bestuderen ze de inhoud. Indien nodig laten we ook onze mening horen en geven we ónze zienswijze.

Recent hebben we bijvoorbeeld de Gemeente Heerde laten weten:

“Met belangstelling lazen wij uw Visie Bekenlandschap Heerde d.d. 2 april 2013. Wij waarderen het dat u zorgvuldig met dit mooie bekenlandschap wilt omgaan.
Zoals u zo treffend schrijft:
“Bekenlandschappen zijn uniek in Nederland. De Gemeente wil dit aantrekkelijke landschap in Heerde bewaren en versterken.”

Onze Bekenstichting streeft (ook) naar het in stand houden, herstellen en verbeteren van de Veluwse sprengen, beken en vennen, alsmede de omgeving waarin deze voorkomen. Waar dat gewenst en mogelijk is zou de oorspronkelijke opzet herkenbaar moeten blijven. etc. etc.

Ook spraken we in en schreven we brieven aan de Gemeente Hattem, de Gemeente Ede en aan Onze Provincie; om zo de belangen van onze fraaie beken in hun ensembles te verdedigen.

met vriendelijke groet,
Jan van de Velde

zie ook: www.facebook.com/bekenstichting