Kansen en effecten agrarisch natuurbeheer?

IVN Voorjaarslezing 6 april 2017

Op donderdagavond 6 april laten Ron Kamperman en Cor Heidenrijk zien wat de wensen, mogelijkheden en effecten van agrarisch natuurbeheer op de Veluwe en langs de IJssel zijn. De IVN-lezing vindt plaats in de aula van de Vrijeschool De Vijfster aan de Texandrilaan 30 te Apeldoorn in de wijk Orden en begint om 19.30 uur. De zaal is vanaf 19 uur geopend. Voor IVN/KNNV leden en vrienden van de afdeling Apeldoorn is de lezing gratis. Niet leden betalen EUR 3,00 per persoon. Aanmelden via lezingen@ivn-apeldoorn.nl of telefoon 055-5427357

Bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat het om natuur op boerenland. Maar wat houdt dat precies in? Ron Kamperman en Cor Heidenrijk van de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom zullen aan de hand van tal van voorbeelden uit de omgeving uitleg geven over de relatie tussen agrarisch natuurbeheer en weidevogels, landschapsbeheer, planvorming en beheervergoedingen.
Ron Kamperman voert de coördinatie uit van het agrarisch natuurbeheer voor de gemeenten tussen de Veluwerand en de IJssel. Cor Heidenrijk houdt zich binnen het agrarisch natuurbeheer voornamelijk bezig met weidevogelbeheer en omvormingen van landbouwgrond naar natuur.