Koninklijke onderscheiding voor Ruud Schaafsma

Burgemeester Gebben reikte afgelopen zaterdag een Koninklijke onderscheiding uit aan Ruud Schaafsma (1948) uit Renkum. Op die dag vierde de werkgroep ‘Beken en Sprengen’ van het IVN haar 20-jarig jubileum. Ruud Schaafsma wordt bij die gelegenheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

2014-04 Ruud Schaafsma - foto Wiebe Kiel SONY DSC

De jubileumbijeenkomst vond plaats in het Everwijnsgoed te Renkum. Schaafsma is zoals een ondersteuner verwoordt: ,,een onvermoeibaar hoeder van de cultuur- en natuurhistorische zo waardevolle beken op de Zuidwest Veluwe.” Maar dat niet alleen, gedecoreerde is al meer dan 20 jaar intensief actief voor het natuurbehoud in het gebied aan de Zuidwest Veluwe. Hij is onder meer initiatiefnemer en oprichter van werkgroepen die zich daadwerkelijk met het onderhoud van de natuur bezighouden. Tevens is Ruud bestuurslid van onze stichting.

Hij draagt zijn kennis, kunde en ervaring graag uit in geschreven teksten, maar ook in lezingen, rondwandelingen, vergaderingen en boeken. Hij heeft verschillende boeken en studies op zijn naam staan. Schaafsma heeft een enorme kennis van de natuur in onze regio en dat maakt hem tot een autoriteit op het gebied van met name beken en sprengen. Ook de gemeente Renkum heeft dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis en inbreng bij de formulering van het gemeentelijk beleidsterrein ‘water’.

Hij leverde vrijwillig bijdragen aan de totstandkoming van de visie ‘Renkum werkt aan water’. De jarenlange inzet en zijn doorzettingsvermogen hebben bijgedragen aan het behoud en de versterking van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de gemeente Renkum. Ook de positieve toeristische uitwerking van zijn inzet moet hier genoemd worden.

Foto’s van het  20-jr. jubileumfeest van de Werkgroep Beken van het IVN Zuid West zijn hier te bekijken.