Lezersonderzoek De Wijerd

De Wijerd is altijd spraakmakend in de Stichting: het is hét medium voor de donateurs, er wordt veel in geïnvesteerd, en iedereen heeft er een mening over. Zeker nu PR hoog op de agenda staat is De Wijerd vaak onderwerp van discussie: kan hij nog beter, mooier, breder ingezet? Of zou hij misschien digitaal moeten, in deze tijd van internet en sociale media? In zo’n discussie is het cruciaal om te weten wat de lezers vinden, want het blad is er voor hun – voor u dus. Daarom is er dit najaar een onderzoek onder de lezers uitgevoerd.

Marleen Duijzer heeft de enquêtes afgenomen.

Marleen Duijzer heeft de enquêtes afgenomen.

Het onderzoek bestond uit een telefonische enquête die door een studente afgenomen is bij veertig willekeurige donateurs. Dat is ongeveer 10% van het totaal. Er zijn allerlei vragen gesteld, over de inhoud van het blad, de vormgeving, hoeveel er van gelezen wordt, en mogelijke verbeteringen. Ook is er gevraagd naar zaken als opleiding en het aantal jaren dat iemand donateur was. Dit is gedaan om duidelijk in beeld te krijgen hoe de lezersgroep is samengesteld.

Uit de enquête blijkt dat De Wijerd uitstekend gelezen wordt en hoog gewaardeerd – goed nieuws voor de redactie dus! 95% van de ondervraagden geeft aan dat zij hem vrijwel altijd lezen, en bovendien lezen zij het grootste deel van de artikelen. De waardering van de inhoud is over de hele linie uitstekend, en ook de vormgeving wordt hoog aangeslagen. De meeste mensen lezen bij voorkeur over beken in hun eigen omgeving. De lezers hebben De Wijerd bij voorkeur gedrukt op de mat, en willen het liefst dat er niet al teveel verandert aan hun blad.

De Wijerd wordt goed gelezen.

De Wijerd wordt goed gelezen.

Is er dan niets te verbeteren? Zeker wel, er zijn veel suggesties gedaan. Een aantal mensen vond dat interne stukken zoals verslagen wel wat minder konden, en de ‘oral history’ (interviews met beekeigenaren en bewoners) mocht meer. Ook natuur zou volgens een aantal lezers meer aandacht mogen. Sommige mensen vroegen zich af of het blad niet te luxe geworden was.

We hebben echter ook wat verder doorgevraagd, naar de rol die De Wijerd speelt voor donateurs. Daarbij bleek dat de mensen het blad zeer waarderen, maar dat ze de doelstellingen en de activiteiten van de Stichting veel belangrijker vinden. Sommige mensen gaven aan dat ze behoefte hadden aan een sterkere profilering. Deze en andere bevindingen zijn gebundeld in een rapport dat aan het bestuur en de redactie is aangeboden. Zij zullen het gebruiken om De Wijerd verder te verbeteren, en ook bij het maken van plannen voor de lange termijn.

Albert Willemsen, november 2014