Lezingen over het ontstaan en de betekenis van de Veluwse sprengen en beken.

Op dinsdagavond 11 februari en woensdag 19 februari a.s. zal door de hr. W. Kiel, AB-lid van de Stg. tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken een lezing en presentatie worden gegeven over het ontstaan en de betekenis van de Veluwse sprengen en beken.

De presentatie van 11 februari is voor de Lionsclub Ede Nederveluwe en wordt gegeven in parkhotel Hugo de Vries te Lunteren, aanvang om 20.00 u. De presentatie van 19 februari wordt gegeven voor de Vereniging Oud Ede en begint om 19.30 u in Hotel de Bosrand te Ede.

Aan de hand van een Power Point presentatie zal hij het ontstaan van de sprengenbeken laten zien in relatie tot de Veluwse industrieën in de middeleeuwen alsmede de ecologische- en landschappelijke betekenis van dit cultuurhistorisch erfgoed op de Veluwe.

Ook zal hij vertellen over het ontstaan en de huidige betekenis van de Bekenstichting.

De Bekenstichting heeft aan de basis gestaan van het 35 jaar geleden opgestelde beekherstelprogramma van de provincie Gelderland en is sindsdien nauw betrokken geweest met de uitvoering van de werkzaamheden, welke naderhand door de waterschappen zijn overgenomen. Ook nu het beekherstelprogramma van de waterschappen bijna is afgerond, wendt de Bekenstichting haar invloed aan tot behoud en, waar mogelijk, herstel van het water op de Veluwe. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de “ensembles” en natte kwelplekken op de Veluwe. Met ensembles worden de sprengenbeken en het herstel van oude molenplaatsen (watermolens) bedoeld en de directe relatie met het omringende gebied langs de beken. Ook de waterwinning door Vitens vraagt hierbij bijzondere aandacht.

In de power point presentatie wordt verder veel aandacht besteed aan de beken rondom Ede, Lunteren, Wekerom en Barneveld.

Zie ook hier.