Lieren, oktober 2012

Lieren, oktober 2012
Onlangs is een zandvang in de Oude Beek bij Lieren uitgebaggerd. Een zandvang is een in een beek aangelegde diepte waar zand, blad en taakjes ´gevangen´ worden. Het stromend water komt boven een zandvang korte tijd tot bijna stilstand waardoor meegevoerd materiaal kan bezinken. Zo´n beek hoeft minder vaak uitgebaggerd te worden maar wel moet de zandvang zo nu en dan worden leeggehaald. De beekprik heeft een voorkeur voor zand en slib en dus voor de zandvang. Jonge beekprikken leven een jaar of vijf, zes in de modder van de beek, vooral waar blad is bedekt met zand en slib. Dus in de zandvang. Bij het uitbaggeren van de zandvang in de Oude Beek hebben het IVN en het waterschap zoveel mogelijk beekprikken uit de modder gevist. Een kleine 400 (!) werden gevonden en konden later weer worden teruggezet. Bijzonder, want een beekprik wordt niet zo gemakkelijk gezien.