Maartnummer Wijerd

In een extra dik nummer van kwartaalblad de Wijerd behandelt de Bekenstichting weer tal van interessante onderwerpen.  Het hoofdartikel is gewijd aan de geschiedenis van voormalige wasserij de Rollekoot aan de Gortelseweg in Vaassen.  De Eper historicus Henri Slijkhuis duikt in de geschiedenis van de wasserij die ooit helemaal afhankelijk was van de waterkracht van de beken die in het Veluwe massief verderop ontsprongen. Maar ook  het schone water  dat uit de sprengen opborrelde was  onmisbaar voor de  wasserij. Voormalig eigenaar Mathin Jaspers kijkt terug op het roemruchte verleden van de wasserij die inmiddels gesloten is.

Wijerd omslag maart2016

Verder staat er een artikel in over de voorjaarsexcursie die de Bekenstichting op 16 april in Putten organiseert. In dit verhaal aandacht voor de geschiedenis van de  Puttense beken en de toestand waarin ze tegenwoordig verkeren.  Andere artikelen gaan over het Eper bekenstelsel en het beekdal in Rozendaal. Ook de historische beek de Sypel  komt aan bod. De gemeente Harderwijk heeft gesloten deze beek voor een deel weer bovengronds te maken en daarmee komt ook een stuk geschiedenis van deze Zuiderzeestad weer boven water. Daarnaast komt het wel en wee van de Sprengenbeek van de Vijverberg bij Arnhem uitgebreid aan bod. Voor de liefhebber ook een interessant artikel over allerlei aspecten van het hydrologische systeem van de Veluwe.

Ook staat er een interview in met Wiebe Kiel over het totstandkomen van de nieuwe Beken Atlas Veluwe (BAV).

Wilt u een exemplaar van deze Wijerd ontvangen wordt dan donateur of vraag een nummer aan via info@sprengenbeken.nl