Meer bossen aanleggen in Nederland?

Vandaag (24 oktober 2016) in de media het nieuws dat Staatsbosbeheer en verschillende Natuur- en Milieuorganisaties nieuwe bossen aan willen leggen in Nederland. Zie bijvoorbeeld het artikel in Trouw.

Leuk plan, maar heeft het onderzoek naar de positieve effecten ervan ook rekening gehouden met de negatieve invloed van deze vergroting van het bomenbestand op het grondwater? Meer bomen betekent meer verdamping en negatieve invloed op de grondwaterstand, die toch al onder druk staat. Of kijkt de politiek alleen naar wat zich boven de grond afspeelt en niet naar wat zich onder het grondoppervlak afspeelt?