Meer dan 20 nieuwe contactpersonen voor de Bekenstichting!

Oproep voor nieuwe contactpersonen

In de zomer van 2014 hebben wij in diverse lokale bladen op de Veluwe een oproep gedaan voor nieuwe contactpersonen in de verschillende regio’s op de Veluwe. Daar zijn ruim dertig reacties op gekomen! Al die mensen hebben we op 30 september voor een informatieavond in Ugchelen bij elkaar gehad. De groep was zo enthousiast dat ook twee instructieavonden en een buitenexcursie naar het Renkums beekdal en vrijwilligersgroepen daar door veel mensen zijn bijgewoond. Op de instructieavonden zijn de onderwerpen Ecologie en Cultuurhistorie behandeld door onze deskundigen. Gerard Willemsen, accountmanager  van het Waterschap Vallei&Veluwe, heeft een uitleg gegeven over de rol van het waterschap en de wijze waarop wij als Stichting hiermee samenwerken. Ook hebben wij uitleg gegeven over onze organisatie en onze doelstellingen. We hebben aan alle nieuwe mensen hun motivatie gevraagd en wat zij graag denken te willen doen binnen onze stichting. Ook weten we nu waar hun deskundigheid en capaciteiten liggen.

Nieuwe verdeling over de beken

Meer dan twintig nieuwe contactpersonen hebben we nu toegedeeld aan de bestaande contactpersonen, die samen met hen uitzoeken wie, welke beek of beken onder zijn of haar hoede gaat nemen. Als die herindeling gereed is hebben we in een groot deel van de Veluwse bekenstelsels nieuwe mensen, die kennis zullen maken met de belanghebbenden in hun bekengebied, o.a. met de mensen van het Waterschap en van andere Natuurorganisaties. Zij gaan dus eerst hun gebied verkennen.

PR en Communciatiebeleid

Ook hebben we onder de nieuwe mensen een drietal deskundigen op gebied van PR en Communicatie en Social Media. Met hen hebben we als bestuur inmiddels een eerste bijeenkomst gehad om over deze onderwerpen en met elkaar van gedachten gewisseld over nieuwe beleid op dit gebied. We vertrouwen erop dat deze gesprekken al op korte termijn een positief effect hebben op ons PR en Communicatiebeleid.

Bijeenkomst voor contactpersonen

Wij zijn als bestuur heel erg blij met deze ontwikkelingen. Op de eerstvolgende voorjaarsbijeenkomst voor de contactpersonen van zaterdag 11 april a.s.  zal er uitwisseling plaats vinden van nieuws uit ieders regio. Ook zullen de ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van Social Media worden besproken. Tevens komt aan de orde op welke wijze  vrijwilligers ingezet kunnen worden bij bijv. het onderhoud van de beken. De plaats van samenkomst moet nog worden vastgesteld, deze wordt tijdig op de website en op de FB pagina vermeld. Ook wordt plaats, datum en onderwerp van deze bijeenkomst in de Wijerd vermeld.

Bent u nog geen contactpersoon, maar hebt u wel interesse in deze functie, kom dan gerust die middag naar de betreffende locatie en meld u in elk geval dan aan via het secretariaat. Houd de website dus goed in de gaten.

Herhaling oproep voor nieuwe contactpersonen

Bent u alsnog geïnteresseerd in een taak als vrijwilliger bij onze stichting? In de bekengebieden rondom Barneveld, Ede/Lunteren en Arnhem, alsmede in Hattem kunnen we nog wel enkele nieuwe contactpersonen gebruiken. Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij ons secretariaat: info@sprengenbeken.nl

Wiebe Kiel – Lid Dagelijks Bestuur