Meer water in de Grift

Wethouder Mark Sandmann van de gemeente Apeldoorn en heemraad Frans ter Maten van het Waterschap Vallei en Veluwe hebben op donderdag 10 december 2015 een belangrijke handeling verricht in het beekherstel in Apeldoorn. Zij zetten samen een schuif om bij de Beek in het Orderveen, waardoor dit water bij de Europaweg in de Grift terecht komt. Hierdoor blijft het schone beekwater schoon en komt er meer water in de Grift. De kansen voor natuurontwikkeling en recreatie nemen op deze manier toe.

Kijk hier voor het volledige bericht.