Mooi Gelderland-prijs 2009 voor ‘Veluwse Sprengen en Beken’

Op de begunstigersvergadering van de Stichting Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen die zaterdag 10 oktober 2009 werd gehouden in congrescentrum De Reehorst te Ede ontving de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken de Mooi Gelderlandprijs. Deze prijs, die voor de 19e maal werd uitgereikt, gaat naar een organisatie of een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuurbescherming of het cultuurbehoud in Gelderland.
De stichting, die op 26 september jl. haar dertigjarig bestaan vierde, wordt geroemd omdat ze met haar vele vrijwilligers erin geslaagd is haar doelstelling: “behoud van de Veluwse sprengen en beken“ waar te maken.

Het juryrapport zegt onder meer:
“De stichting verricht veel goed en nuttig werk, zoekt waar mogelijk de samenwerking met andere organisaties. Er wordt overleg gevoerd met provincie, gemeenten en waterschappen, er worden lezingen verzorgd en excursies gegeven, er wordt veel gepubliceerd in de vorm van informatie en educatiemateriaal. De Stichting kan gezien worden als kenniscentrum van de Veluwse beken. De stichting kan aangemerkt worden als een slagvaardige organisatie, met een groot draagvlak. De stichting kan terugkijken op een grote staat van dienst en heeft dan ook met trots kort geleden het dertigjarig bestaan kunnen vieren”.
“De stichting is een inspirerende, aansprekende en vasthoudende vrijwilligersorganisatie waar je niet omheen kunt!”

De prijs bestaat uit een oorkonde, een bronzen beeldje en € 1000,00.