Verslag najaarsexcursie naar Leuvenumse beek

De Najaarsexcursie ging dit jaar naar de herinrichtingswerken aan de Leuvenumse beek, welke door Natuurmonumenten in samenwerking met het Waterschap worden uitgevoerd. Ruim 85 mensen hadden zich aangemeld voor deze Jubileumsexcursie, hetgeen betekende dat dit een flinke aanslag was op de inzet van de mensen van Natuurmonumenten om deze te begeleiden. In de Wijerd is al eerder over deze werkzaamheden gepubliceerd.

Het deel van de mensen die wat minder goed ter been waren gingen onder leiding van Peter Dam van Natuurmonumenten met een huifkar naar het Grote Water en naar het Achterste Gat en later naar de gedempte Rode Spreng om te zien hoe op een aantal plaatsen beekdelen zijn gedempt, zodat het water op andere en op efficiëntere wijze in het bosgebied kan infiltreren en beeklopen een beter ecologische structuur krijgen. Peter vertelde onderweg over de ingrepen bij de Koekoek om sulfaatuitspoeling te realiseren en de aanleg van paaiplaatsen voor vis.

Bij het Grote Water gaf een promovenda, Judith Westerveer uitleg over haar onderzoek naar micro organismen in de beek en veranderingsprocessen, welke zich voor gaan doen als gevolg van de herinrichtingswerkzaamheden. Er kon ook zelf in de beek met schepnet onderzoek worden gedaan. We hebben Judith gevraagd hier te zijner tijd op een jaarvergadering eens over te komen vertellen als zij afgestudeerd is. De andere excursiedeelnemers waren in twee grote groepen onder leiding van Mirte Kruit en Jan Willem van ’t Hullenaar van NM langs de beek gaan wandelen om op de effecten van zandsuppletie en takopeenhoping in de beek te gaan bekijken.

De foto’s geven een impressie van deze excursie die jammer genoeg werd geteisterd door flinke regenval. Maar na de excursie was er ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van de Bekenstichting in de Zwarte Boer in Leuvenum een drankje en kon men weer droog worden. De begeleiders van Natuurmonumenten werden hier bedankt door de voorzitter.

Wiebe Kiel

Peter Dam van Natuurmonumenten geeft uitleg (foto: Nel Appelmelk).

Peter Dam van Natuurmonumenten geeft uitleg (foto: Nel Appelmelk).

Deelnemers met huifkar (foto: Nel Appelmelk).

Deelnemers met huifkar (foto: Nel Appelmelk).

Gidsen Natuurmonumenten worden tijdens de receptie bedankt (foto: Nel Appelmelk).

Gidsen Natuurmonumenten worden tijdens de receptie bedankt (foto: Nel Appelmelk).

Groep excursiedeelnemers langs de Poolseweg (foto: Nel Appelmelk).

Groep excursiedeelnemers langs de Poolseweg (foto: Nel Appelmelk).

Situatie bij het gedempt beekdeel. (foto: Wiebe Kiel)

Situatie bij het gedempt beekdeel. (foto: Wiebe Kiel)

Uitleg door promovenda Judith Westerveer (foto: Wiebe Kiel)

Uitleg door promovenda Judith Westerveer (foto: Wiebe Kiel)

Micro organismen in onderzoeksbak (foto: Wiebe Kiel).

Micro organismen in onderzoeksbak (foto: Wiebe Kiel).

Rivierdonderpad in onderzoeksbak (foto: Wiebe Kiel).

Rivierdonderpad in onderzoeksbak (foto: Wiebe Kiel).

Plagzand t.b.v. zandsuppletie in beek (foto: Wiebe Kiel).

Plagzand t.b.v. zandsuppletie in beek (foto: Wiebe Kiel).

Huidige situatie bij gedempte Rode Spreng met behoud beekwallen (foto: Wiebe Kiel).

Huidige situatie bij gedempte Rode Spreng met behoud beekwallen (foto: Wiebe Kiel).