Natuurvereniging verrast door plantenrijkdom langs gerenoveerde Koningsbeek.

Plantenkenners van de Apeldoornse Vereniging voor Veldbiologie KNNV waren blij verrast toen ze in augustus onderzochten welke planten voorkomen langs de recent gerenoveerde Koningsbeek: 85 verschillende soorten; zowel bijzondere soorten (b.v. Grote kattenstaart , Muurleeuwenbek en Grote wederik) als gewonere maar toch verrassende soorten als Watermuur en Ruige zegge “Het is heel bijzonder om zoveel soorten tegen te komen in die paar meter die we onderzocht hebben op een stuk grond dat tot voor kort helemaal kaal was” aldus de onderzoekster Marchien van Looij.

De Koningsbeek is een landelijk gelegen beek aan de noordrand van Apeldoorn en dient als ecologische verbinding tussen het parkbos van Paleis het Loo en de Grift. In het kader van het Apeldoorns waterplan is begin 2013 de beek geheel bovengronds gehaald, voorzien van een vistrap en zijn er in het beekdal overstromingsgebieden en wadi’s aangelegd voor het bergen van regenwater.

Ook de natuurontwikkeling krijgt een kans, bloemrijke mengsel zijn ingezaaid en dit najaar zullen struiken en bomen worden aangeplant. Die ontwikkeling van nieuwe natuur was voor de werkgroep Sprengen en Beken van de Apeldoornse Vereniging voor Veldbiologie KNNV aanleiding om de Koningsbeek te adopteren en voert in overleg met het Waterschap Vallei en Veluwe een onderzoek uit naar waterbeestjes en waterkwaliteit en wil zich ook in breder zin gaan inzetten voor deze bijzondere locatie.

Ben je geïnteresseerd in beken en sprengen en wil je met die interesse iets praktisch gaan doen, meld je dan aan bij de werkgroep Sprengen en Beken. Informatie is te vinden op www.knnv.nl/apeldoorn.

(Overgenomen persbericht)