Nieuw infopaneel in De Motketel

Bekenstichting wil kennis verspreiden over uniek sprengkoppengebied

VAASSEN– Aan de Elburgerweg in Niersen staat sinds kort een nieuw informatiebord over  sprengengebied De Motketel. Het paneel  voorziet in een groeiende behoefte  van toeristen en regionale bezoekers  aan meer kennis  over  dit landschappelijk  fraai en uniek gebied.  Door een gezamenlijke inspanning van De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, Het Waterschap Vallei en Veluwe en Cultuurland Media  kon het infobord worden gerealiseerd.

Het informatiebord  ‘vertelt” over verleden en heden van het sprengkoppengebied maar ook over de flora en fauna  in de Motketel.

Het informatiebord ‘vertelt” over verleden en heden van het sprengkoppengebied maar ook over de flora en fauna in de Motketel.

Er was  stevig spitwerk voor nodig door Jan van de Velde voorzitter van de Bekenstichting en Jan- Olaf Tjabringa van Cultuurland media, geholpen door Lasse en Veerle Tjabringa,  om het bord op zijn plek te krijgen bij het bruggetje over de Geelmolenbeek.

Jan van de Velde, Jan-Olaf, Lasse en Veerle Tjabringa aan het werk om het infopaneel te plaatsen.

Jan van de Velde, Jan-Olaf, Lasse en Veerle Tjabringa aan het werk om het infopaneel te plaatsen.

Het resultaat van deze inspanning is dat bezoekers van dit gebied voortaan allerlei interessante wetenswaardigheden aan de weet kunnen komen  over het verleden en heden van dit gebied.  De Motketel herbergt een uniek landschap met sprengkoppen dat op plaats negen staat in de top honderd van belangrijke historische geografie. Het is van oorsprong een nat gebied waar de grondwaterstand behoorlijk hoog staat. In de 17e,18e en 19e eeuw groeven bewoners hier sprengkoppen waarna ze het water via gegraven beken lieten wegstromen. Dat waren onder meer de Hartense Molenbeek, de Geelmolenbeek en de Rode Beek. Het  water van deze beken werd gebruikt om watermolens mee te laten draaien. Zo stonden er ooit  17 watermolens langs deze beken die  een mooie inkomstenbron vormden voor  Vaassen.  Hoewel het gebied tegenwoordig geen economische functie meer heeft is het wel toeristisch en cultuurhistorisch van groot belang.  Voorzitter Jan van de Velde van de Bekenstichting wees erop dat de toeristische aantrekkingskracht van dit gebied niet onderschat mag worden. “Nergens anders vind je zo’n fraai sprengkoppengebied en daar moeten we zuinig op zijn. Tegelijkertijd  willen we er ook zoveel mogelijk mensen van laten genieten,” aldus de voorzitter. “Hoe beter geïnformeerd, hoe meer je kunt ontdekken in dit gebied, vandaar dat we zoveel belang hechten aan goede informatie ter plekke”.  Op het bord is ook informatie te vinden over de flora en fauna in dit waterrijke landschap, zoals de beekprik en de ijsvogel.