Gebouw 55 KW III kazerne in Apeldoorn

De bouwprocesmanager van Defensie (G. Spoelstra) van de nieuwbouw van gebouw 55 op de KW III kazerne in Apeldoorn laat Nieuwbouw gebouw 55 op de KW III kazerne in Apeldoornde Bekenstichting weten dat het herstel van het kleischot ter plaatse van dit gebouw positief is verlopen. Dit blijkt uit peilbuis waarnemingen aan weerszijden van het herstelde kleischot. De metingen van de grondwaterniveaus hebben regelmatig plaats gevonden vanaf 19 augustus t/m 5 december 2013. De metingen tonen, na herstel van de grondwaterniveaus, momenteel een continu verschil in grondwaterniveau aan van 1,0 – 1,15 m. ter plaatse van het herstelde kleischot. Dit verschil was ook voor de bouw aanwezig.

De Bekenstichting stelt verheugd vast dat haar invloed indertijd tot het treffen van extra maatregelen voor het doorbreken van het aanwezige kleischot bij de bouw, een positief resultaat heeft gehad. Hierdoor is geen negatieve invloed op de omgeving opgetreden.