Nieuwe decembernummer van de Wijerd!

Bekenstichting roept Vitens en Waterschap op tot actie

Uniek ecologisch systeem in gevarenzone

EPE – De aanhoudende droogte is een ramp voor de Veluwe, maar voor de sprengen en beken rond Epe neemt deze catastrofale vormen aan. De regio wordt namelijk extra getroffen door drinkwaterwinning door Vitens bij de Eper Dellenweg. Het waterbedrijf pompt er jaarlijks miljoenen kubieke meter grondwater op, onder meer om de bevolking van Zutphen van drinkwater te voorzien, maar daar komt nauwelijks iets voor terug.

In het decembernummer van De Wijerd, het kwartaalblad van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, gaat redacteur Henri Slijkhuis uitgebreid in op de problematiek. Hij roept Vitens en waterbeheerder Vallei en Veluwe op snel in actie te komen, want zo schrijft hij, het is vijf voor twaalf voor een uniek ecologisch systeem.

De problematiek kent een lange voorgeschiedenis, aldus Slijkhuis in De Wijerd: ”De waterwinning op het pompstation Epe, die aan het eind van de jaren vijftig is gebouwd ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Hattem tot Vaassen heeft geleid tot verdrogingsverschijnselen in de lager gelegen omgeving en tot verminderde afvoer van beken. Er mag maximaal 6 miljoen kubieke meter grondwater opgepompt worden. Om de verdroging enigszins te bestrijden is in 1999 het infiltratieproject Epe gestart. De bedoeling was om 2,2 miljoen kubieke meter beekwater van de Verloren Beek en de Klaarbeek in de winterperiode te infiltreren aan de Dellenweg in Epe”.

”Maar”, vervolgt de auteur: ”In 2007 werd geconstateerd dat in nog geen enkele winter in de periode 1999-2005 de hoeveelheid van 2,2 miljoen kubieke meter is gehaald. Het gemiddelde over die jaren bedroeg slechts 1,2 miljoen kubieke meter per jaar”. Met het besluit in 2013 door Vitens om de grondwateronttrekking in Zutphen te beëindigen en die in Epe te vergroten werd het allemaal nog een graadje erger. Ook Zutphen en omgeving moesten van drinkwater uit Epe worden voorzien. Er werden nieuwe infiltratiebekkens aangelegd aan de Dellenweg in Epe. In november 2015 was alles klaar en kon gestart worden met de infiltratie. Tijdens de bouwjaren 2014, 2015 en het opstartjaar 2016 was er nauwelijks water geïnfiltreerd. En met ‘Zutphen’ erbij komt de onttrokken hoeveelheid grondwater in Epe volgens Slijkhuis zorgwekkend dicht in de buurt van de maximaal toegestane hoeveelheid van 6 miljoen kubieke meter.

2017 was het eerste jaar, dat er volledig geïnfiltreerd kon worden. Slijkhuis: ”De teller bleef dat jaar helaas staan op 2,8 miljoen kubieke meter. De vergrote drinkwaterwinning met zo’n geringe hoeveelheid geïnfiltreerd beekwater moet wel leiden tot een toename van de verdroging in Epe en omgeving. De gevolgen zien we dan ook in de zeer droge zomer van dit jaar”.

Slijkhuis maant betrokken partijen snel en intensief te gaan samenwerken om de 6 miljoen kubieke meter te infiltreren beekwater aan de Dellenweg in Epe zo snel mogelijk te realiseren. Lukt dat niet, dan heeft dat grote gevolgen. Slijkhuis: ”Dan moet bijvoorbeeld gevreesd worden voor het uitsterven van de elrits in de Verloren Beek en zullen we naar de Geul in Zuid-Limburg moeten om ze nog te zien”.

Informatie of dit nummer bestellen? Z. Hottinga: info@sprengenbeken.nl