Nieuwe penningmeester stelt zich voor

Ik ben geboren in Delft in 1946 en woon sinds 2010 met mijn vrouw op de Veluwe in Epe. Van 1985 tot 2010 was ik werkzaam als registeraccountant in de Randstad. Eerst als hoofd van de accountantsdienst van de TU Delft en de laatste acht jaar als financieel onderzoeker bij de landelijke toezichthouder op notarissen en gerechtsdeurwaarders.

In het verenigingsleven was ik o.a. penningmeester van de Genealogische Vereniging Prometheus (TU Delft) en redacteur kwartaalblad “Kronieken” van die vereniging. Thans ben ik vice voorzitter en webmaster bij Ampt Epe, de historische vereniging voor Emst, Epe, Oene en Vaassen. Op vergaderingen van het Erfgoedplatform maakte ik reeds kennis met de Bekenstichting.

Mijn interesse in de Veluwse beken en watermolens moge blijken uit mijn bestuursfunctie bij de historische vereniging Ampt Epe en mijn medeauteurschap van het boek “Ons agrarisch en industrieel verleden, Inrichting van het landschap, de samenleving en het bestuur van Emst, Epe, Oene en Vaassen rondom 1800” (2016) waarin C. (Peter) Stork uitgebreid ingaat op “energie uit water”.

Ik hoop u te ontmoeten op een van de vele gelegenheden die de Bekenstichting biedt.

F.Ph. (Fer) Jantzen,
Epe, januari 2018