Het kwartaalblad van de stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken is vernieuwd!

De Bekenstichting bestaat dit jaar 35 jaar. Op 12 maart is dit jaar gestart met de verschijning van het vernieuwde kwartaalblad, De Wijerd, in kleur en vorm. Tijdens een heel goed bezochte bijeenkomst in restaurant “de Korenmolen” in Eerbeek is het eerste exemplaar door voorzitter Jan van de Velde vol trots overhandigd aan heemraad J. Verhoef van Waterschap Vallei & Veluwe. De heer Verhoef spreekt de jubilerende stichting lovende woorden toe en hoopt nog jarenlang gebruik te kunnen maken van de expertise van de Bekenstichting. Hij roemt de binnen de stichting aanwezige kennis op het gebied van hydrologie, natuur, landschap en cultuurhistorie. De Bekenstichting is voor het waterschap uitgegroeid tot een waterpartner van formaat. “We zijn het niet altijd eens, maar we blijven met elkaar in discussie en zoeken naar een oplossing. De deskundige inbreng van de Bekenstichting wordt altijd zeer gewaardeerd” aldus de heemraad.

2014-03 nieuwe Wijerd

Wethouder Bart Elbers van de gemeente Brummen benadrukt de betekenis van de papierindustrie en het toerisme voor Eerbeek en omgeving. Hij gaf kort de rol van de gemeente weer bij de vergunningverlening en schetste de constructieve rol van Jan van de Velde bij overleggen. Op efficiënte wijze weet Jan telkens de formele vergaderstukken kort af te doen en het gesprek terug te brengen naar “wat was je taak en je rol en wat heb je gedaan”. Binnen een half uur weet ieder dan weer wat hem te doen staat. Verder benadrukt hij de rol van de Rotary Eerbeek-Brummen en met name van de inmiddels overleden heer Hans Wensink als initiatiefnemer om de Eerebeekse beek heringericht te krijgen.

De bijeenkomst in Eerbeek heeft dan ook nog een tweede doel. De oliemolen wordt op 12 maart van meer water voorzien dan voorheen door in de wijerd van Huis Eerbeek meer water op te slaan en dat ten goede te laten komen van de oliemolen. Na een korte uitleg ter plekke door Ab van Dijk, projectleider bij Gelders Landschap en Gelderse Kastelen over de proef om het water in de Wijerd periodiek ca. 10 cm op te zetten, trekken Heemraad Verhoef en wethouder Elbers samen een schot omhoog, zodat er meer water de Eerbeekse Beek instroomt en de molen met meer snelheid kan draaien. Dat laatste is prima gelukt!

2014-03 nieuwe Wijerd 2

Het is de bedoeling om in de zomerperiode gedurende de zaterdagen de molen op meer waterkracht te laten werken. Dit is een initiatief van de Rotary Eerbeek-Brummen die hiervoor de samenwerking heeft gezocht met het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), de provincie, het waterschap Vallei & Veluwe, Vitens, Coldenhove Papier, de gemeente Brummen en de Bekenstichting.

Het is slechts de fase van het gehele project. De herinrichting van de Eerbeekse beek is nu voor een groot deel voltooid, fase 3 is net gereed en de komende jaren zullen aanpassingen in de verbindingen van de Eerbeekse Beek plaatsvinden met als doel om veel meer water bij de oliemolen te krijgen.

De eigenaar van het restaurant Johan van Zadelhof en de aanwezige molenaars zijn blij met het succes van 12 maart, maar beseffen dat het slechts een eerste stap is. Als de volgende stappen even succesvol zijn als deze middag met het bijbehorende stralende voorjaarsweer, dan moet het goed gaan komen.

De Bekenstichting zal in ieder geval de komende jaren haar expertise inbrengen om meer water bij de oliemolen te krijgen.

Met de nieuwe Wijerd onder de arm zijn de aanwezigen na afloop van de bijeenkomst weer vertrokken.

Henri Slijkhuis en Wiebe Kiel
De vernieuwde, extra dikke Wijderd in kleur is zeer de moeite van het bekijken en lezen waard en is via het contactformulier te bestellen. Hebt u interesse in de werkzaamheden van onze stichting, dan kunt u zich ook via deze weg aanmelden als donateur of als contactpersoon in de verschillende regio’s.