Nieuwste Wijerd beschrijft werk van de Bekenstichting

Veluwe –  Wat komt er allemaal kijken bij het runnen van de Bekenstichting? In de nieuwe Wijerd van juni 2015, het kwartaalblad van de stichting, geeft voorzitter Jan van de Velde een inkijkje in het bestuurlijke en praktische werk  dat  verzet moet worden om de bescherming van sprengen en beken in goede banen te leiden.  Van de Velde heeft  een weektaak aan het in de gaten houden van alle ontwikkelingen en het onder de aandacht brengen van bedreigingen. De bevlogen vrijwilliger wordt in het blad uitgebreid geportretteerd.Wijerd juni 2015

Verder in de Wijerd  aandacht voor  twee herstelprojecten.  De oliemolen bij  Huis Eerbeek  heeft weer de beschikking over voldoende water  en kan nu weer doen wat hij sinds 1825 heeft gedaan namelijk olie winnen uit beukennootjes en lijnzaad. Elk weekend zijn er demonstraties olie slaan.  Het andere herstelproject is  de verlegging van de dorpse beek in Vaassen.  Een project waarmee voorkomen werd dat de oever van de beek zou instorten.  Door samenwerking van de Bekenstichting met de VFP en het Waterschap is er op ecologische zeer verantwoorde wijze gekozen voor een nieuw traject.

In het blad staat eveneens een interview met Gilles de Jager, een vrijwilliger uit Putten die 37 jaar watermetingen deed op de Noordwest Veluwe.  Interessant zijn ook de artikelen van  historicus  en beekliefhebber Henri Slijkhuis. Zo neemt hij zes pagina’s lang  de lezer mee op een boeiende tocht langs het Vaassense bekenstelsel  en beschrijft hij  de cultuurhistorie ervan.

Wijerd omslag

Zoals altijd prijkt er op de voorpagina een prachtige foto van ijsvogelfotograaf Jan van Duinen. De Vaassense fotograaf en vrijwilliger van de Bekenstichting kan  deze zomer zijn collectie foto’s  flink  uitbreiden omdat de ijsvogelpopulatie enorm is toegenomen.

Wordt donateur zodat u geen enkele Wijerd mist. Of vraag een exemplaar van de Wijerd aan. Ga daarvoor naar onze contact pagina.