Nieuwste Wijerd met veel bekenverhalen

In de nieuwste uitgave van kwartaalblad de Wijerd behandelt de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, weer tal van interessante onderwerpen. Het hoofdartikel is gewijd aan een laag gebied waar de “Bloemendaalse Beek” als een ader doorheen stroomt. De naam is een prachtige aanduiding want bloemen zijn er volop te vinden; met name in het voorjaar. De Eper historicus Henri Slijkhuis duikt in de geschiedenis ervan. De Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen is op verzoek van onze Provincie in januari 2016 een gebiedsproces gestart, waar ook het gebied Bloemendaal onderdeel van uitmaakt. De toekomst zal leren of de Bloemendaal nóg mooier gaat worden.

wijerd4-2016-omslag

Henri beschrijft ook de Hüvener Múhle, een combinatie van een watermolen met onderslagrad waar bovenop een windmolen is gebouwd (foto). Die staat in het Emsland in Duitsland.

Frans Scholten uit Laag Soeren vertelt zijn mondelinge geschiedenis en de beschreven kwartaalwandeling is langs de Vrijenbergersprengroute.

In een plezierig interview met Flip Witte komt de waterkringloop op de Veluwe aan de orde en die vindt grotendeels ondergronds plaats. Bovendien komt de paaitrek van de winde in de Hierdense Beek aan de orde. De Stichting werkt namelijk op de gehele Veluwe. Zo wordt ook de waterfilterkelder aan de Seelbeek in Heveadorp volgend jaar gerestaureerd. In de volgende Wijerd zal een artikel van Lodewijk Rondeboom hierover verschijnen.

Verder staan in deze Wijerd 2 excursieverslagen, namelijk de najaarsexcursie die de Bekenstichting eind oktober op het landgoed Voorstonden en in Eerbeek organiseerde en een mooie en leerzame middag voor contactpersonen met excursie bij de Rosendaelse Beek. In het voorjaar van 2017 staan er weer diverse excursies op het programma.

De Bekenstichting is actief; want het stroomt niet vanzelf !

Nieuwsgierig geworden?

Bestel een exemplaar bij het secretariaat:
Mevr. Zwier Hottinga
info@sprengenbeken.nl
tel: 0578 631459