Nog meer jonge mensen

In ons kwartaalblad de Wijerd van juni 2017 schreef ik over een aantal jonge mensen die zich inzetten voor onze beken. Intussen zijn er daar nog bijgekomen !

Nieuwe webredacteur:
Zo wordt Chris Veltkamp (23) uit Wapenveld onze nieuwe webredacteur (www.sprengenbeken.nl). We wensen hem succes en bedanken zijn voorganger Nicolette Kroon voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

Wandschildering in Eerbeek:
Een zestal jonge studenten van Cibap heeft voor de zijwand van de papierfabriek van DS Smith De Hoop in Eerbeek een wandschildering ontworpen. Zie hier.

Presentatie door studenten Cibap bij DS Smith De Hoop in Eerbeek op 20 juni 2017; ze worden toegesproken door de wethouder Tuiten van Brummen.

Nadat de benodigde vergunningen zijn verkregen  -de wandschildering torent meer dan 10 meter boven maaiveld uit en dat vergt een speciale vergunningverlening die 26 weken kan duren- , gaat DS Smith De Hoop over tot “productie” en plaatsing. Ook de Gemeente Brummen, Waterschap Vallei & Veluwe en de Bekenstichting leveren hierin een bijdrage.

T&R:

Al een tijd leeft bij mij de vraag: Wat is nu eigenlijk de waarde van onze vele sprengen-beken en hun watermolens in het Toerisme en de Recreatie T&R op de Veluwe ?

De waarde van zo’n collectief goed als de beekensembles in het vrijetijdsgebruik is best lastig te bepalen. Maar zo’n bepaling is zeker wel mogelijk. Dat is de uitdaging voor een excellente jonge student van de Hogeschool Saxion uit Deventer; die dat naar verwachting vanaf dit najaar verder gaat onderzoeken. Via de Bekenstichting wordt in dit project samengewerkt met de Gemeenten Brummen en Epe.

Maar ook een afscheid:
Maria Bruggink heeft afscheid genomen als secretaris van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken; kortweg: de Bekenstichting. Vicevoorzitter Peter Smits heeft haar op de bestuursvergadering op 18 mei j.l. toegesproken en bedankt voor de vele jaren dat zij een actieve rol heeft gespeeld in het bestuur van de Bekenstichting. Hij memoreer-de ook: “Maria zorgde naast haar taken als secretaris van het Dagelijks Bestuur samen met Wiebe Kiel ook voor een goede aansturing en instroom van nieuwe contactpersonen, die een  belangrijke en cruciale rol spelen voor de Bekenstichting. Nieuw was de opzet van een intakegesprek en scholing van de vrijwilligers.  Ook speelde zij een belangrijke rol bij de dreigende aantasting van een kleischot in Apeldoorn bij de bouw van de Willem lll kazerne.”

Maria bedankte iedereen voor de samenwerking en stelde dat binding binnen de Stichting erg belangrijk is. Wij bedanken Maria voor haar inzet en betrokkenheid bij het werk van onze Stichting.

Veluwe, 25 juli 2017

Met vriendelijke groet, Jan van de Velde