Noordoost Veluwe, februari 2013

Noordoost Veluwe, februari 2013
In dagblad de Stentor vertelt Jan van Duinen, medewerker van de Bekenstichting en ijsvogelkenner, hoe hij helpt ijsvogels een vorstperiode te overleven. Dagelijks, soms meerdere keren per dag, gaat hij met emmers vol gekochte goudvissen op pad om de ijsvogels bij te voeren. In een spreng in de omgeving van Vaassen worden de goudvissen losgelaten in een bak waar het water doorheen stroomt maar waar de vissen niet uit kunnen. Het werkt prima weet hij uit ervaring.
In Heerde, in het Bakhuisbos, ook in een sprengengebied, heeft een andere medewerker van de Bekenstichting na de laatste vorstperiode de ijsvogel weer gesignaleerd.
In deze omgeving gaat het dus gelukkig goed met de ijsvogel.